Rada městské části Prahy 6 pro období 2010 – 2014

náhled souboruSložení RMČ Praha 6

Mgr. Tomáš Chalupa (ODS)

starosta
● zastupuje navenek Městskou část
● zodpovídá za oblast sociálních věcí
● zodpovídá za oblast kultury
● zodpovídá za oblast zdravotnictví
● zodpovídá za oblast sportu a volného času
● zodpovídá za zahraniční vztahy
● předseda redakční rady listu Šestky
● plní další funkce vyplývající ze zákona č.131/2000 Sb.
36 let, v zastupitelstvu od roku 1998, od roku 2002 starostou, od roku 2010 též poslancem parlamentu ČR

JUDr. Štěpán Stupčuk (ČSSD)

zástupce starosty
● zodpovídá za evidenci a inventarizaci majetku, pojištění majetku a jeho právní zajištění
● zodpovídá za výkon a kontrolu výkonu práv Městské části ze smluv
● zodpovídá za správu pohledávek
● zodpovídá za správu domovního bytového fondu a politiky nájemného

34 let, poslední čtyři roky pracoval jako právní zástupce na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. V minulém volebním období zastupitel, člen bytové komise

Ing. René Pekárek (ČSSD)

zástupce starosty
● zodpovídá za strategický rozvoj MČ Praha 6
● je předsedou Komise pro strategický rozvoj
● spolupracuje s týmem expertů dohlížejících na bezpečnost stavby metra, zodpovídá za činnost městské části v oblasti výstavby vnějšího a vnitřního okruhu, břevnovské radiály (včetně souběžné realizace hromadných garáží), snížení dopravní zátěže Vítězného náměstí, železniční tratě „Buštěhradská dráha“ a rekonstrukce Ústřední čistírny odpadních vod
69 let, zastupitelem od roku 2002, dvě uplynulá volební období předsedou Kontrolního výboru

Bc. Jan Záruba (ODS)

zástupce starosty
● zodpovídá za oblast péče o životní prostředí a vzhledu Městské části
● zodpovídá za oblast bezpečnosti
● zodpovídá za oblast úklidu a odpadového hospodářství
● vykonává funkci koordinátora projektu Městského kamerového systému a  Programu Stop Graffiti, agendy obecně prospěšných prací

30 let, v zastupitelstvu od roku 2002, v uplynulém volebním období radní pro dopravu a životní prostředí, od roku 2010 místostarosta

 

Petr Ayeboua (ODS)

zástupce starosty
● zodpovídá za přípravu rozpočtu a rozpočtové hospodaření
● zodpovídá za finanční a investiční politiku
● zodpovídá za správu aktiv na finančních a kapitálových trzích
● zodpovídá za koncepci „otevřené radnice“

31 let, v zastupitelstvu druhé volební období, v minulém období členem komise dislokační, grantové, kulturní, sportovní, pro otevřenou radnici, pracoval jako vedoucí kanceláře starosty

 

PhDr. Ondřej Balatka, Ph.D. (ODS)

radní uvolněný pro výkon funkce
● zodpovídá za oblast školství, vzdělávání
● protidrogovou koncepci

30 let, v zastupitelstvu druhé období, od roku 2008 radním pro školství a sociální oblast

 

Mgr. Veronika Vymětalová (ODS)

radní uvolněný pro výkon funkce
● zodpovídá za grantovou politiku MČ
● zodpovídá za čerpání prostředků z fondů Evropské Unie a přípravu projektů

44 let, vysokoškolský pedagog na ČVUT Fakultě biomedicínského inženýrství. V minulém volebním období členka kulturní komise, komise pro výchovu a vzdělávání, komise protidrogová, komise sociálně zdravotní.

JUDr. Ivo Drážný (ODS)
neuvolněný radní

46 let, advokát, v minulém volebním období pracoval v majetkové komisi, v komisi územního rozvoje a v kontrolním výboru


MUDr. Věroslav Gebouský (ODS)
neuvolněný radní

● zodpovídá za územní rozvoj MČ Praha 6
51 let, soukromý lékař, zastupitelem od roku 1994, neuvolněným členem rady je potřetí