Radnici znovu vede Tomáš Chalupa, v Praze 6 vládne ODS a ČSSD

náhled souboruStarostou Prahy 6 je pro nadcházející čtyři roky opět Tomáš Chalupa z ODS, který ve funkci pokračuje již třetí volební období. Radnici Prahy 6 povedou občanští demokraté společně se sociální demokracií. ODS podepsala s ČSSD koaliční dohodu, která zaručuje rozložení křesel v obecní radě v poměru 7:2 pro ODS jako vítěze voleb.

Staronový starosta Tomáš Chalupa neměl při volbě konkurenta. Na ustavujícím jednání zastupitelstva získal 31 hlasů od nově zvolených zastupitelů, kteří krátce předtím složili zastupitelský slib. Ve svém nominačním projevu představil pracovní cíle radnice, které navážou na rozjeté projekty: „Prioritami radnice je zajistit kvalitní vzdělání ve školách, pečovat o seniory a pomáhat těm, kteří si pomoc zaslouží. Naší snahou bude prosadit na magistrátu parkovací zóny nebo zajistit, aby negativní dopady související s dopravními stavbami nebo rekonstrukcí čističky odpadních vod na obyvatele Prahy 6 byly co nejmenší,“ uvedl Tomáš Chalupa.

Rada 7:2 pro ODS
Noví zastupitelé zvolili složení Rady městské části, která bude mít šest radních uvolněných pro výkon funkce (pracují na radnici a jsou za to placeni). Radními a zástupci starosty se stali za ODS Jan Záruba a Petr Ayeboua. Radními a zástupci starosty za ČSSD jsou Štěpán Stupčuk a René Pekárek. Uvolněnými radními byli zvoleni také Ondřej Balatka a Veronika Vymětalová z ODS. Neuvolněnými členy rady jsou ještě Věroslav Gebouský a Ivo Drážný, oba z ODS. Ani jeden z kandidátů na pozici radního neměl konkurenta. Všichni členové rady byli v minulém volebním období zastupiteli Prahy 6 a členy nejrůznějších komisí. Jan Záruba a Ondřej Balatka pokračují v práci radních již druhé volební období. Novým radním je Petr Ayeboua, který měl dosud na starosti agendu kanceláře starosty. Veronika Vymětalová je pro výkon radní uvolněna z práce vysokoškolského pedagoga na ČVUT.

Sociální demokraté se do vedení radnice vracejí po čtyřech letech, které strávili v opozici. Ve volbách skončili třetí za TOP 09. „ODS coby vítězná strana hledala partnera, se kterým nalezne co nejširší shodu a který bude i zárukou stability. Partnera, který je zároveň okamžitě schopen převzít své kompetence se znalostí podstaty, ale i detailů. V ČSSD jsme takového partnera, i s ohledem na naše historické zkušenosti na Praze 6, našli,“ řekl starosta Chalupa. V minulém období měla ODS se sociálními demokraty podepsanou dohodu o spolupráci v oblasti strategického rozvoje. Současný zástupce starosty René Pekárek byl minulé čtyři roky předsedou kontrolního výboru, jako uvolněný zastupitel byl placený radnicí. Nyní převezme agendu Jaroslavy Trnkové (ČSSD), která byla poslední čtyři roky koordinátorkou strategického rozvoje Prahy 6 a také zastupitelem uvolněným pro práci na radnici.

Koalice nabízí spolupráci
Koalice občanských a sociálních demokratů má v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu 29 mandátů. ODS má 21 zastupitelů, ČSSD 8. V opozici zůstává TOP 09 (9 zastupitelů), Strana zelených (4 zastupitelé) a KSČM (3 zastupitelé). Starosta Tomáš Chalupa však předpokládá, že se spolupráce bude odvíjet napříč politickým spektrem. „Podstata správného spravování obce je hledat taková řešení, která jsou těmi nejlepšími odpověďmi na naše problémy,“ řekl Chalupa, který vyzval opoziční zastupitele, aby využili svých odborností a zapojili se do správy obce.

I přes podepsanou koaliční dohodu se ODS i sociální demokraté shodli na potřebě spolupráce s ostatními stranami, TOP 09 a SZ. „S TOP 09 i se Zelenými jsme samozřejmě o koalici jednali také, neboť z hlediska programové shody i zde existoval značný průnik. I proto nabízíme jedné či druhé z těchto stran spolupráci v projektech, které svým významem i dopadem dalece přesahují jedno volební období,“ prohlásil Chalupa.

Spojení ODS a ČSSD podle zastupitelky Evy Smutné z TOP 09 signalizuje, že není na radnici zájem o narušení starých pořádků. Strana se zároveň důrazně ohradila proti údajnému nařčení, že vedla povolební vyjednávání s komunisty. Podle zastupitelky Petry Kolínské (SZ) nebyla využita příležitost ke změně. „Výsledek vyjednávání nepovažujeme za dobrý, Strana zelených preferovala spolupráci všech čtyř demokratických stran v radě,“ uvedla s tím, že opozice je nyní silnější než v minulém období. KSČM se koaličních jednání neúčastnila. „Nikdo s námi nejednal, ani nás neoslovil. Budeme hlasovat ve prospěch občanů Prahy 6,“ komentovala výsledek povolební koalice Dagmar Gušlbauerová, předsedkyně klubu KSČM.

Zastupitelstvo má 45 členů. K přijetí jakéhokoliv usnesení je třeba nadpoloviční většina, tedy 23 pozitivních hlasů přítomných zastupitelů.


„Služba obci je práce krásná, ale ta nejtěžší,“ citoval Tomáš Chalupa své oblíbené přísloví na závěr nominačního projevu na funkci starosty, kterou bude vykonávat již třetí volební období.