Stromky patří vedle kontejnerů, ne do nich

Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem budou odváženy při pravidelném svozu od 25. prosince až do 28. února 2011.

Je třeba, aby lidé vánoční stromky odkládali vedle nádob na směsný komunální odpad, a nedocházelo tak ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. „Vánoční stromky nepatří na stanoviště separovaného odpadu a na stanoviště nádob směsného komunálního odpadu umístěných v domech, popřípadě vnitroblocích, kde se provádí vynáška nádob přes prostory objektu,“ upozorňuje mluvčí Pražských služeb Miroslava Egererová. V případě vnitrobloků je třeba odkládat vánoční stromky před objekt, na místo přistavení nádob k výsypu.

Pražské služby zároveň zajistí nadstandardní svoz odpadu v době svátků, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek. U tříděného odpadu jako každý rok proběhne mimořádný svoz skla a papíru.