Kde budou v Praze 6 zařízení staveniště

Staveniště se začnou zřizovat během prvního čtvrtletí. Bude je provázet kácení dřevin, které musí stavebník po ukončení výstavby nahradit novými a plochu obnovit.

Staveniště Velvarská

Zařízení staveniště ukousne část parku při Velvarské ulici, auta z něj budou vyjíždět směrem do Dejvic a ul. Gymnazijní na Evropskou a ven z města. Frekvence výjezdu je cca 3 hodiny. Po dokončení stavby bude park zrekonstruován.


Staviště K Lánu

Zabere severní a část jižní části parku při Kladenské ulici. Oproti původnímu záměru se na žádost městské části a místních občanů plocha staveniště zredukovala o 36%. Kladenská ulice zůstane průjezdná, výjezdy ze staveniště směřují na Kladenskou, nikoliv k základní škole do ulice Dlouhý lán. Z tohoto staveniště povede přístupová štola pro ražbu stanice Červený vrch (oblast křižovatky Horoměřická – Evropská). Ražba stanice bude probíhat cca 12 měsíců, poté se provoz staveniště zklidní. Prázdná nákladní auta budou přijíždět ulicí Liberijskou, naložená odjíždět ulicí Kladenskou. Park bude na konci stavby zrekonstruován. Po dobu stavby bude značně omezeno parkování na Kladenské.


Staveniště Evropská

Plochy podél Evropské v místech tramvajové točky linky 2, která bude od 8. března zrušena. Staveniště zřízeno pro stavební jámu k těžbě rubaniny z ražených tunelů. Parková výsadba bude po skončení stavby obnovena. Památný strom s pomníčkem bude ochráněn po celou dobu stavby.


Staveniště Veleslavín

Plocha orámovaná Evropskou, železniční stanicí a Kladenskou ulicí pro budování stanice Veleslavín a podzemního přestupu na vlak. Při vyústění ulice Kladenské do Veleslavínské bude časem kvůli stavební jámě přerušeno propojení do ulice Evropské a bude možné pouze odbočení vlevo přes železniční přejezd (a naopak).

Staveniště Petřiny

Plocha na chodníku u obchodního domu Billa na rohu ulice Brunclíkovy pro vybudování nadzemního vestibulu stanice metra Petřiny s vyústěním eskalátorového tunelu.


Staveniště Vypich

Zásadní zařízení staveniště pro ražbu tunelů směr Petřiny a Motol. Zabere nevyužívané pozemky kolem Vypichu, které patří Centru sportu ministerstva vnitra, a okolí tramvajové smyčky na Vypichu, která bude dočasně zrušena. Dojde zde k vybudování nového terminálu pro autobusy. Využití této lokality by mělo minimálně ovlivnit život obyvatel v okolí. Za pokácení převážně náletových dřevin je uložena náhradní výsadba.


Kromě těchto stavebních dvorů, které budou fungovat po celou dobu výstavby, tj. do konce roku 2014, budou nezbytné tzv. krátkodobé zábory ploch pro výstavbu jednotlivých částí stavby. Vzniknou v druhé polovině výstavby metra.