Lipové stromořadí nahradily okrasné hrušně

Systematická obnova uličních stromořadí, kterou hlavní město zahájilo již před lety v rámci projektu Praha stromům – stromy Praze, se dotkla ulice Střešovická. Nesourodé stromořadí 21 lip různého stáří a tří javorů nahradilo dvaatřicet hrušní.

Úřad Prahy 6 vyhověl žádosti o kácení z toho důvodu, že řada stromů byla ve špatném zdravotním stavu. V kmenech byly dutiny a koruny byly proschlé, a takové stromy nejsou bezpečné. Také mladší výsadba byla nekvalitní, stromy staré 6-8 let měly špatný vývoj. Alej byla hodnocena jako celek, proto byla nahrazena v celém rozsahu.

Náhradou za pokácené dřeviny bylo vysazeno 32 hrušní Calleriových. Jde o strom, který má pyramidální korunu, proto je vhodný k výsadbě uličního stromořadí. Drobné plody navíc dorůstají pouze délky 2 cm. Počet stromů v rámci stromořadí se proti původnímu stavu zvýšil, neboť byla osazena i volná rabátka. V rámci akce došlo k rozšíření rabátek, aby stromy měly více prostoru. Akci financovalo hlavní město Praha.