Nové výstavy v Galerii Anderle

Po zajímavých výstavách otce a syna Reynkových – temných grafik Bohuslava Reyneka a něžných fotografiích Daniela Reyneka, přichází Galerie Anderle s novou expozicí. Francouze Jeana Dubuffeta představí Kabinet grafiky a českého malíře a grafika Miloše Ševčíka oddělení In camera.

Nevelká kolekce grafických listů ze soukromé sbírky zastupuje neobyčejně rozmanité rozsáhlé a vlastně těžko zařaditelné dílo Jeana Dubuffeta (1901 – 1985), který podstatným způsobem ovlivnil podobu světového moderního umění po 2. světové válce, především v létech šedesátých. Dubuffet byl krátce spojován se surrealisty, se kterými začal spolupracovat v roce 1948, ovšem daleko více ho zaujal směr, jehož byl otcem – art brut, informel. Dubuffet věřil, že nejvíce pravdy je obsaženo v nezkaženém kreativním umění šílenců, amatérů a dětí v porovnání s uměním profesionálního umělce. Pro svůj osobní styl si zvolil označení Art brut (syrové umění), které mělo vyjádřit jeho blízké spojení s tvorbou čistých duší. Sugestivní vliv Dubuffetův zaznamenalo i české umělecké prostředí, které v 60. letech zažívalo svoji emancipaci.

Nedávno tragicky zesnulý Miloš Ševčík (1939 – 2007) vešel do povědomí veřejnosti po polovině šedesátých let jako grafik, jehož tvorba se výrazně liší od převažující dobové bravurní grafické produkce. Na rozdíl od většiny vrstevníků se Miloš Ševčík obrací k méně vratkým jevům, než jsou vazby sociální. Z jeho ateliéru vycházely rozměrné lepty, do jejichž plochy vstupovaly povědomé biomorfní a zoomorfní útvary zřetelně nedefinitivních, proměnlivých obrysů a forem. Přelom 60. a 70. let těžce zasáhl do Ševčíkovy tvorby. Hlavním vyjadřovacím prostředkem mu byla od šerých sedmdesátých let kresba, v níž se rodila nová podoba jeho další grafické i malířské tvorby.