Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy

ohledně úklidu sněhu v Praze 6

Na koho se obrátit, když chodník nikdo neuklízí?

Tento dotaz zodpoví koordinátor nebo inspektoři životního prostředí. Ti prověří, zda příslušný pracovník v rámci sněhové pohotovosti odvedl řádně svou práci či nikoliv. Rádi bychom však v této souvislosti uvedli, že pracovníci v rámci sněhové pohotovosti nevykonávají úklid chodníků každodenně, ale pouze v tzv. vyhlášené sněžné dny a úklid provádějí pouze 1x denně, v době od 6 do 11 hod. Pokud trvale sněží, může dojít k zapadání chodníků novým sněhem a občané tak často poukazují na skutečnost, že úklid nebyl proveden vůbec nebo nekvalitně. Práci jednotlivých zaměstnanců kontroluje 20 dispečerů, kteří zodpovídají za kvalitu odvedené práce.

Kam se obrátit v případě úrazu?

Nejdříve musím prověřit, kdo je vlastníkem chodníku, na kterém se úraz stal. Většinovým vlastníkem chodníků je hlavní město Praha. V případě úrazu je tedy nutné podat na tohoto vlastníka písemné oznámení o události, ve kterém musím uvést přesně čas, kdy k události došlo, místo, doložit svědeckou výpovědí, lékařskou zprávou. Oznámení zašlu na odbor správy majetku, který po ukončení léčebného procesu předá záležitost k pojistnému plnění pojišťovně. Další dotazy v případě úrazu poskytnou pracovníci odboru správy majetku: Bc. Jan Vácha, tel. 236 00 2933, email: jan.vacha@cityofprague.cz nebo Ing. Martina Grünerová, tel. 236 00 2736, email: Martina.grunerova@cityofprague.cz.

Kde zjistím, v jakém pořadí je zahrnuta vozovka, popřípadě proč se neuklízí?

Podrobné informace podá pracovnice Technické správy komunikací paní Šárka Vaculíková, tel. 224 390 771 nebo lze tyto informace získat na webových stránkách TSK hl. m. Prahy: www.tsk-praha.cz.


Jaký posyp lze použít k zajištění schůdnosti chodníků?

K posypu chodníků se smí výhradně používat inertní posypový materiál se zrny do 8 mm. Je zakázáno používat chloridu sodného a vápenatého, jejich směsi, škváru i popel.


Lze využívat posypový materiál uložený v plastových nádobách, které se nacházejí v ulicích na území městské části?

I když je posypový materiál, uložený v červených odpadových nádobách, určen především zaměstnancům, kteří zajišťují úklid chodníku v rámci sněhové pohotovosti, mohou ho využívat i ostatní občané k posypu chodníků před svými nemovitostmi. Prosíme však občany, aby tento posyp využívali výhradně k posypu veřejných prostranství, nikoliv k posypů svých zahrádek a dvorků.


Co dělat, pokud dojde posyp v těchto nádobách nebo v některých lokalitách zcela odpadové nádoby na posyp chybí?

Obrátím se na inspektory odboru dopravy a životního prostředí, kteří zajistí dodání nové nádoby na posyp, popř. doplnění posypu do nádoby stávající.


Kde se přihlásit ke sněhové pohotovosti?

Na bezplatné tel. lince 800 105 060, nebo na internetové stránce www.snehovapohotovost.cz, kde jsou uvedeny i podmínky pro brigádníky.