Praha 6 se poprala se sněhovou nadílkou

Lednový příval sněhu do ulic dal lidem i úřadům pořádně zabrat. Hlavní město Praha si první rok vyzkoušelo, jaké je to starat se o své chodníky, když napadne sníh. Praha 6 i její obyvatelé pomáhali ze všech sil. Řada lidí z toho nedělala vědu a popadla hrablo před svým domem, jiní se domáhali uklizených chodníků.

„Přes veškerou snahu lze těžko zajistit úklid tak dokonale, jak bychom si všichni přáli. I proto si velmi vážíme toho, když lidé nadále uklízejí chodníky sami od sebe, byť už nemusí,“ prohlásil starosta Tomáš Chalupa. Ještě před začátkem sněhové kalamity o druhém lednovém víkendu, kdy Prahu zasypalo 38 cm sněhu, se zapojili další občané do programu Sněhové pohotovosti. „Zájem naštěstí včas narostl ještě před přívalem sněhu. Z 583 úseků určených k úklidu je obsazeno 94%. To znamená, že o Prahu 6 je postaráno,“ říká radní Jan Záruba o programu, ve kterém radnice platí občanům za to, že odklízejí sníh na chodnících, kde na to hlavní město nemá peníze. Největší zájem o úklid chodníků projevili senioři a studenti, především obyvatelé Prahy 6, na úklid sněhu dojíždějí i z jiných částí Prahy, nejdále až z Černého Mostu.

 

Pro hlavní město, jako vlastníka komunikací, zajišťuje schůdnost komunikací v Praze 6 TSK prostřednictvím dodavatelských firem. Od listopadu loňského roku platí vyhláška k zákonu o pozemních komunikacích, která zcela nově rozdělila chodníky na území hlavního města Prahy do dvou pořadí důležitosti. Současně došlo k výrazné změně časových limitů ke zmírnění a odstranění závad ve schůdnosti chodníků.

 

Schůdnost chodníků I. pořadí, které mimo jiné zahrnuje chodníky podél hlavních komunikačních tahů, zajišťuje strojově TSK. Jedná se zhruba o 15% území městské části, a to v centrální části Dejvic a Bubenče, podél Evropské, Střešovické, Na Pískách, Vlastiny a Na Petřinách. Praha 6 pak v rámci pravidelného zimního úklidu strojově zajišťuje schůdnost chodníků II. pořadí nejvíce frekventovaných míst v centrální části Bubenče a Dejvic i některé chodníky v dalších čtvrtích. Ostatní chodníky II. pořadí uklízí brigádníci Sněhové pohotovosti. „Pokud někdo nenastoupí do práce, a my zjistíme, že chodník zůstal neuklizen, pošleme tam druhý den náhradu,“ vysvětluje radní.

V době kalamity síly směřovaly do Bubenče a Dejvic. Starosta Chalupa svolal krizový štáb, který rozhodl pomoci TSK, která ne všude úklid zvládala. „V době největšího náporu sněhu stroje Prahy 6 uklízely i lokality, které má na starosti hlavní město, respektive TSK. Snažili jsme se vše co nejvíce urychlit, aby mohla fungovat doprava a lidé chodit k metru a tramvajím. Za to jsme vyjednali u TSK přednostní úklid přechodů a přejezdů přes tramvaje,“ sdělil Záruba a dodává: „Problematika úklidu komunikací je pro laika těžko přehledná, na úklidu se podílí několik institucí, proto jsme pro přehlednost připravili tabulku, aby občané věděli, kdo má co na starost.“ (str. 8).


Neprůjezdné ulice

Vozovky, o které se stará TSK, jsou rozděleny podle důležitosti na 1., 2. a 3. třídu, podle toho se také uklízejí. Na území Prahy však současně platí další vyhláška magistrátu o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí nezajišťuje vůbec. Ta zahrnuje na Prahy 6 cca 400 ulic. Na radnici se každoročně obrací celá řada nespokojených lidí, kteří poukazují na zcela nesjízdné vozovky. „Praha 6 nemá šanci toto ovlivnit,“ uvedl radní. Přesto TSK na přání radnice nad rámec povinností zajistila protažení některých ulic vyčleněných ze zimní údržby.

 

Prahu zasáhla dvacetiletá sněhová pokrývka, shodou okolností v roce, kdy poprvé platí nový zákon o úklidu chodníků. Pro městskou část to byl křest ohněm, kterou prošla i novinka Sněhová pohotovost. „Jsem rád, že Sněhová pohotovost se ukázala jako životaschopný systém, a že ti, kteří se přihlásili, odvádějí dobrou práci, absencí bylo minimum. Jsem vděčný za všechny konstruktivní připomínky. Děkuji také všem, kteří nám za úklid sněhu poděkovali,“ uzavírá Jan Záruba.


Pozor, padá sníh

Obleva přinesla další nebezpečí – tající sníh, který padal ze střech. I v Praze 6 poškodil několik aut. Městská část odklidila sníh ze střech obecních domů, škol a školek. „Za škodu způsobenou sněhem ze střech nebo rampouchy odpovídá vlastník nemovitosti,“ říká Záruba. Tam, kde hrozilo bezprostřední nebezpečí, městská policie dávala pásky, aby zabránily vstupu chodcům do té doby, než se podařilo kontaktovat vlastníka. „Prosíme občany, aby tyto výzvy respektovali, jinak by mohlo dojít k úrazům“, vyzval Záruba.

 

Také magistrát varuje před padajícím sněhem a rampouchy. „Riziková místa je třeba nahlásit na bezplatnou magistrátní linku 800 100 991, případně na tísňovou linku 156 městské policie. Linka 800 100 991 je k dispozici nepřetržitě, lze na ni nahlásit i problémy s průjezdností komunikací a další podněty související s aktuální sněhovou situací,“ oznámil magistrát.


Přechody přes tramvajové pásy měla Praha 6 uklizeny přednostně. Vyjednala to radnice výměnou za pomoc TSK při úklidu sněhu během prvních dní kalamity.


Jak se přihlásit ke Sněhové pohotovosti

Koordinátor Ondřej Matěj Hrubeš: www.snehovapohotovost.cz, tel.: 800 105 060

Jakékoliv další dotazy zodpoví inspektoři odboru dopravy a životního prostředí na tel.: 220 189 379, 220 189 661, 220 189 905.