Protipovodňová ochrana úspěšně vyzkoušena

V lednu byly úspěšně vyzkoušeny hradící prvky protipovodňové ochrany v oblasti železničního podjezdu Podbabská – Pod Paťankou.

„Realizace této protipovodňové stavby je prvním krokem k rozšíření účinné ochrany obyvatel a povodňových území Vltavy za železniční tratí v Podbabě a Sedlci,“ sdělil starosta Tomáš Chalupa.

 

Kromě protipovodňového hrazení železničního podjezdu Pod Paťankou totiž požadovala radnice Prahy 6 další dvě protipovodňové stavby: výstavbu mobilního hrazení viaduktu s přečerpáváním Šáreckého potoka do Vltavy v ulicích V Podbabě a V Šáreckém údolí a výstavbu mobilního hrazení viaduktu v ulicích V rokli a V Sedlci. Investorem protipovodňových opatření je však hlavní město Praha a o dalším rozšíření protipovodňové ochrany Prahy 6 musí rozhodnout pražští radní. Opatření, která se skládají z komplexu tří staveb, navrhla radnice Prahy 6 po zkušenostech z povodní v roce 2002.

 

Sedlec je v době jarního tání nejrizikovější oblastí v Praze 6 a od povodní 2002 se Vltava z břehů v těchto místech vylila již několikrát.