Téměř dvoumiliónová pomoc z Prahy 6 pro Haiti

Ničivé zemětřesení v Haiti šokovalo celý svět. Zastupitelé Prahy 6 se shodli na finanční pomoci 1,95 milionu korun pro postiženou oblast. Schválili ji na mimořádném jednání, které svolali narychlo do improvizovaného jednacího sálu na radnici Prahy 6.

„Katastrofa v Haiti nabyla rozměru, pod kterým si již ani nedovedeme představit konkrétní lidský příběh. O to více je nyní potřeba podpořit akce, které jednotlivcům, zasaženým ničivým zemětřesením, poskytnou jednoduchou a přesnou pomoc,“ zdůvodnil pomoc od Prahy 6 starosta Tomáš Chalupa, který poděkoval zastupitelům, že se sešli mimo stanovené svolávací lhůty. „Kdo rychle dává, dvakrát dává,“ připomenul přísloví.

Zastupitelstvo na doporučení rady upřednostnilo pomoc finanční. „Peníze jsou nejvhodnější forma pomoci, zvažovali jsme i materiální pomoc, která je ale příliš nákladná,“ komentoval rozhodnutí starosta. Téměř dvoumilionový finanční příspěvek poskytne městská část prostřednictvím humanitárních organizací, které jsou zárukou účelného využití. Byly osloveny organizace, jež se pomocí postiženým zemím intenzivně zabývají a které se osvědčily při spolupráci s městskou části při odstraňování následků přírodní katastrofy v jihovýchodní Asii před pěti lety.

Městská část poskytne pomoc prostřednictvím tří organizací: Člověk v tísni, o.p.s., sdružení ADRA a Arcidiecézní charita Olomouc. Každé organizaci přidělili 650 tisíc korun. Zastupitelé počítají s tím, že si později vyžádají zprávu o působení organizací na Haiti a o využití finanční pomoci.