Vlastivědné vycházky

Břevnovský klášter Funkcionalismus na Babě a v blízkém okolí

Neděle 7. 2. Břevnovský klášter – nejstarší a dodnes činný mužský klášter v Čechách. Celková prohlídka zahrnuje klášter, kryptu i kostel. Sraz v 15 hod. před vstupní branou do areálu, spoj tram. č. 22 stan. Břevnovský klášter. Vstupné 50/40 Kč + vstupné do objektu 50/30 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

Neděle 28. 2. Funkcionalismus na Babě a v blízkém okolí. Projdeme se elegantní prvorepublikovou čtvrtí, která si až na několik výjimek zachovala autentický architektonický charakter, připomeneme si i několik původních majitelů. Sraz v 11 hod. na stan aut. č. 131 U Matěje (aut. jede z Hradčanské). Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně J. Bondyová.

Pořádá Porta Praga ve spolupráci s Městskou částí Praha 6. Kontakt: Eva Havlovcová, tel: 721 769 586, www.portapraga.cz.