Výstavba další části areálu Ladronka začala

Na sklonku loňského roku začala výstavba další etapy bruslařského areálu na Ladronce.

V současné době probíhají práce na nejdůležitější části celého rozšíření – podchodu pod Kukulovou ulicí. Podchod poté spojí dva okruhy po obou stranách ulice – druhý, u komerčního centra Vypich, je již hotov. Podchod bude řešen pozvolna se svažující pěší a bruslařskou cestou, po celé délce bude osvětlen. Spojením s komerčním centrem získají bruslaři zázemí v podobě šaten a toalet, čímž se vytvoří plnohodnotný sportovní areál.

 

Konstrukce podchodu, která se navenek projevuje jako tenká skořepina oblého tvaru, bude pod vozovku zahloubena. Z toho důvodu je provoz dočasně vychýlen od Kukulovy ulice směrem ke komerčnímu centru v délce zhruba 30 metrů. Po uložení podchodu se vozovka vrátí do původní trasy.

 

Dodavatelem stavby, jejímiž autory jsou Šafr Hájek Architekti s. r. o., jsou společnosti Podzimek a synové a Metrostav. Na mimoúrovňovém spojení obou okruhů se podílí částkou 7,75 milionu korun společnost InterCora, která vystavěla sousední komerční centrum.

Do léta se počítá s vybudováním cest jak pro bruslaře a cyklisty, tak pro pěší. Na projektu, jehož investorem je Praha 6, se finančně podílí EU. Z fondů Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost jde více než 46 milionů korun, což je 85% všech nákladů.

Na západní části břevnovské pláně je navržen pěší, cyklistický a bruslařský okruh. Bude tvořen asfaltovou komunikací a cestou z minerálního betonu pro pěší. Ve dvou místech se pak napojí na stávající okruh parku Ladronka. Návrh doplňuje novou zeleň po obvodu pláně, zejména kolem ulic Kukulovy, Podbělohorské a Patočkovy. Tak, aby vlastní pláň s cestami byla odstíněna od hluku a výfukových plynů.

Nad rámec projektu, na kterém se podílí EU, městská část investovala do rozšíření usedlosti. Během prosince začala přístavba prosklené terasy k bowlingové části na jejím nádvoří, čímž se rozšíří plocha pro návštěvníky restaurace. Díky nové vytápěné zimní zahradě bude mít Ladronka větší celosezónní využití. V místech pod dětským hřištěm by do léta měly vzniknout místo improvizovaného hřiště kurty na beachvoleybal a beachfotbal.