Další obecní domy jdou do rekonstrukce, na Hanspaulce vznikne policejní služebna

Praha 6 připravuje v letošním roce další opravy obecních domů.

Pokračovat se bude v opravách bloků domů v Rooseveltově ulici v Dejvicích, kde se začalo před rokem, rekonstrukce čeká dům v Hermelínské ulici na Hanspaulce a v přípravě jsou opravy domů v lokalitě Patočkova – Nad Kajetánkou.

Prázdný dům v Hermelínské ulici 1203/6 by se měl začít opravovat co nejdříve. Společnost Sneo, která opravy pro městskou část zajišťuje, čeká na vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Proti výsledku výběrového řízení byla podána námitka. „Jakmile se to vyřeší, jsme připraveni zahájit opravy,“ uvedl ředitel společnosti Sneo Alois Novák. Práce podle něj nepřesáhnou 20 milionů korun. Kromě opravy dvou bytových jednotek přibudou díky rekonstrukci dva další byty vpodkroví. Opraví se i dvě ordinace lékařů. „Paní doktorka Zímová bude ordinovat během rekonstrukce. Nejprve vjedné, potom ve druhé ordinaci,“ vysvětluje Alois Novák. Druhou ordinaci plánuje městská část po rekonstrukci nabídnout kpronájmu, stejně jako opravené byty. Vdomě nově vznikne služebna městské policie a malé informační středisko městské části. Opravy by měly trvat zhruba čtyři měsíce.

V domech v Rooseveltově ulici městská část letos pokračuje opravou interiérů včetně modernizace vytápění připojením na plynové kotelny. „Jedná se o šest zdvanácti vchodů domů, dva jsou již hotové, zbytek přijde na řadu později,“ uvedl Novák. Vloni byla u všech dvanácti domů vyměněna okna a přistavily se výtahy. Náklady na letošní opravy jsou vyčísleny na 80 milionů korun. O dvacet milionů méně je pak vyčleněno na zahájení rekonstrukcí domů Patočkova – Nad Kajetánkou. 

Nájemníci opravovaných domů si mohou zvolit zástupce, který se může zúčastnit jednání komise při výběru zhotovitele oprav, může se účastnit kontrolních dnů a připomínkovat realizaci. Pokud budou mít nájemníci zájem, mohou po dobu oprav vbytech využít náhradní ubytování. „Po dobu nezbytně nutnou, tedy asi jeden měsíc, kdy se pracuje výhradně vinteriéru, se mohou přestěhovat do volných obecních bytů,“ sdělil Alois Novák.

Jak již vloni schválila městská rada, nájemníci mají po dobu rekonstrukce slevu na nájemném. Ta se odvíjí od rozsahu a termínu prací. Využít mohou také obecní skladovací prostory. Radnice umožní uložit věci zvystěhovaného bytu do připravených prostor.

Sopravami obecních domů Praha 6 pokračuje již několik let a opravila například domy vZelené ulici, na Dejvické, Bělohorské, Eliášově nebo dům na Náměstí Svobody. Investice do oprav se již blíží celkové částce 500 milionů korun.