Handicapované děti se vydaly do Vídně

Základní školu na Červeném vrchu navštěvuje několik dětí srůzným handicapem, které jsou integrovány do běžných tříd.

Spolu se svými zdravými spolužáky sdílejí radosti i starosti běžného žáka. Zatímco zdraví žáci mají svůj volitelný předmět, oni mají své Dovednosti pro život. Učí se v nich mnoho věcí, které budou pro svůj samostatný život potřebovat.

Nedávno se skupinka těchto dětí spolu sněkolika dalšími spolužáky a doprovázená asistentkami vydala na svůj první velký výlet do zahraničí, poprvé bez svých nejbližších. Zážitkem nebyla jen atmosféra Vídně, návštěva trhů, nákup dárků, ale také to, že vše bylo naprosto samozřejmé. Stačilo jen oznámení na nádraží, že vlakem pojedou i děti handicapované, a bylo o ně postaráno nejen vPraze, ale i ve Vídni při příjezdu i odjezdu.

„Děti byly výletem tak nadšené, že už po cestě do Prahy plánovaly další cestu. Pokud budou služby a spolupráce železnic vostatních zemích takové jako u nás a vRakousku, neměl by to být problém,“ podotkla ředitelka školy Jana Matoušová.