Klavíristé hráli Czernyho

V únoru se konal v krásném Tereziánském sále Břevnovského kláštera již 9. ročník přehlídky etud a skladeb Carla Czerneho „Hommage Ă  Carl Czerny“.  Poctou Czernemu tak mladí klavíristé oslavili 219 let, které uplynuly od jeho narození.

V rámci festivalu se konaly čtyři koncerty, kterých se zúčastnilo 49 účastníků od 5 do 20 let. Byli to žáci základních uměleckých škol a studenti hudebních gymnázií a konzervatoří z celé republiky. „Mohou se zúčastnit všichni šikovní klavíristé, podmínkou k účasti je naučit se alespoň jednu etudu Carla Czerneho,“ říká Monika Šebestová za pořadatele Interpodium o. p. s. Na přehlídce tak zazněly převážně etudy Czerneho, dále etudy J. B. Crammera, také velice známé a oblíbené, etudy Chopinovy a Lisztovy.
Festivalem se vzdává pocta C. Czernemu jako vynikajícímu pedagogovi, který dal základ modernímu pojetí klavírní hry. Jeho cvičení a etudy oplývají nejen technickou náročností, ale také nesmírným invenčním bohatstvím. „Jsou stavebním kamenem při rozvoji pianistického umění a techniky,“ dodává Šebestová.

Letošní ročník se konal opět pod záštitou starosty Tomáše Chalupy. Městská část Praha 6 převzala rovněž spolupořadatelství s finanční podporou na festivalu. Festival proběhl tradičně pod patronací paní Vlastimily Pospíšilové, dlouholeté klavírní profesorky a propagátorky díla Carla Czernyho. Příjemnou a povzbuzující atmosféru vsále navodili nejen soutěžící, ale i řada posluchačů, mezi kterými byli zástupci uměleckého a pedagogického světa, například Irina Kondratěnko – Fojtíková, pianistka a prof. konzervatoře Jaroslava Ježka a prof. Michal Rezek, profesor Pražské konzervatoře.