Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Nedávno se Vám podařilo přesvědčit radní hlavního města, aby se zintenzivnila výuka jazyků na všech pražských středních školách. Opravdu si myslíte, že je to potřeba? A pražští studenti jsou na tom s jazyky tzv. „na štíru“? A co žáci a studenti Prahy 6? Zrekonstruovanou radnici slavnostně otevřel prezident Václav Klaus. Jaký pro Vás mělo význam?

Nedávno se Vám podařilo přesvědčit radní hlavního města, aby se zintenzivnila výuka jazyků na všech pražských středních školách. Opravdu si myslíte, že je to potřeba?

V Praze v oblasti cestovního ruchu pracuje více než sto tisíc lidí, cizinci tvoří třináct procent místní populace. I proto aktivní znalost dvou světových jazyků je důležitým předpokladem pro úspěšné uplatnění na domácím i nadnárodním pracovním trhu. Znalost jazyků je prostě předpokladem nejen odborného, ale i osobního růstu. A znalost jednoho jazyka ktomu dnes už nestačí.


A pražští studenti jsou na tom s jazyky tzv. „na štíru“?

V Praze existuje mnoho skvělých  škol, na kterých je velmi kvalitní jazyková výuka. Přesto vcelkovém pohledu kvalita a hodinová dotace jazykové výuky na středních školách vPraze není dostatečná vporovnání například se skandinávskými zeměmi. Ve Finsku se na středních školách smaturitou druhému jazyku povinně věnují pět hodin týdně, zatímco u nás jen tři hodiny. Proto se rozšíří výuka jazyků na středních školách o hodinu navíc. Nejraději bychom byli, aby cizí jazyk vyučoval rodilý mluvčí. Podařilo se mi přesvědčit hlavní město, aby na příští školní rok proto uvolnilo zhruba 62 milionů korun.

A co žáci a studenti Prahy 6?

Domnívám se, že vPraze 6 jsme průkopníky intenzivnější jazykové výuky vcelé republice. Pro lepší jazykové vzdělání jsme vytvořili jazykový program Otevřený svět, který se podle mého názoru ujal. Každý rok totiž vyjede do zahraničí více školáků Prahy 6. Na začátku šlo o sto padesát dětí, vloni jich bylo vzahraničí už téměř osm set.

Zrekonstruovanou radnici slavnostně otevřel prezident Václav Klaus. Jaký pro Vás mělo význam?

Nejen pro mě, ale věřím, že i pro všechny zúčastněné, je přítomnost prezidenta republiky projevem nejvyššího ocenění a zájmu. Věřím, že pro prezidenta byla návštěva inspirativní, ať už prezentací našich služeb občanům nebo hospodařením městské části, které je důkazem, že to jde i bez dluhů. A nebo osobními setkáními se studenty a konfrontací jejich názorů. Potěšil mě prezidentův zájem o naši městskou část, který jasně deklarují i jeho slova o výjimečnosti.