Spejbl se vrací do Dejvic

Pokud se během měsíce neobjeví nepředpokládané překážky, od 1. dubna se divadlo Spejbla a Hurvínka vrátí na svoji adresu Dejvická 38 do divadla, které spolu scelým domem nechala opravit městská část.

Známé postavy Spejbla a Hurvínka oslaví návrat do Dejvic premiérou představení pro dospělé Spejblovo hudební zmatiné.

„Osm tónů stupnice a jubilejních osmdesát let společného profesionálního působení znamenalo pro dřevěné protagonisty nejen chvíle plné souznění, ale zcela zákonitě při něm zazněly i tóny mollové. Přesto je nosový bass pana Spejbla i nadále přehlušován někdy dotěravým „sprachgesangem“ paní Kateřiny.Mániččino staccato, drží svůj krok v duetu s Hurvínkovou fistulkou.A nesmíme zapomenout na hlasy divé přírody, když se do debaty kakofonicky zapojí i chlupatý přítel člověka – Žeryk. Přesto si naše pětice při svých disputacích a toulkách po jevišti i po osmdesáti letech stále ještě hraje do noty.“ Tak to vidí autoři premiérového představení Helena Štáchová a Martin Klásek. Představení bude zároveň oslavou osmdesátiletého společného působení souboru a 70. narozenin loutek Máničky a Žeryka.

Hudební zmatiné pana Spejbla, Hurvínka, Máničky, paní Kateřiny a Žeryka je okořeněno loutkovými čísly rovněž inspirovanými hudbou.


Vystoupení kozáků bude součástí premiérového představení Hudební zmatiné. Předprodej vstupenek do divadla S+H je do 21. 3. v hotelu Pyramida.