Stará čistírna získala titul Národní památky

Stará čistírna odpadních vod vBubenči se nově zařadila mezi klenoty české historie. Zrozhodnutí vlády se stala Národní kulturní památkou jako jedna z 38 nově vyhlášených.

„Nové národní kulturní památky představují především vynikající architektonická díla z období 19. a 20. století. Stará kanalizační čistírna se dočkala svého zhodnocení nejen jako památky z oblasti rozvoje techniky, ale také význačné stavby české industriální secese,“ říká tiskový mluvčí Ekotechnického muzea Tomáš Novák. Zpravidla nebývá zvykem, aby správce památky sám inicioval proces o zařazení do prestižního klubu národních kulturních památek. „Ekotechnické museum se tak otevřeně přihlásilo k hodnotě první pražské čistírny a ke snaze o její zachování,“ upřesnil.

„Národní kulturní památky přesahují svými hodnotami regionální význam a dokumentují nejdůležitější etapy historie, kultury a vývoje civilizace,“ uvedl mluvčí ministerstva kultury Jan Cieslar.

Památkově chráněný areál staré čistírny odpadních vod patří mezi významné objekty naší průmyslové architektury. Vsoučasnosti je tzv. Ekotechnickým museem. Součástí prohlídek jsou exkurze do podzemí provozní budovy čistírny, kde se návštěvníci seznámí s historií stokování a čištění odpadních vod. V parní strojovně jsou k vidění dodnes funkční čerpací soustrojí z roku 1903, která jsou při zvláštních příležitostech uváděna do chodu.
Přestože kapacitní životnost byla plánována do 30. let minulého století, čistírna poctivě sloužila svému účelu až do roku 1967, kdy byla spuštěna moderní mechanicko-biologická čistírna na Císařském ostrově.

Ještě počátkem 80. let sloužily původní usazovací nádrže jako manipulační jímky na kal z nové čistírny. A právě nekonečné přesluhování je zřejmě hlavní příčinou, proč se stará čistírna dočkala lepších časů. Zapomenutou budovu v polovině 80. let objevili nadšenci, kteří jí začali vracet zašlý lesk. V roce 1991 byl areál prohlášen za kulturní památku.