Tramvaj pojede až do Podbaby

Zatímco západní část Prahy 6 očekává během několika týdnů začátek stavby prodloužení metra, severním směrem chystá pražský dopravní podnik další projekt rozvoje městské hromadné dopravy – prodloužení tramvaje na Podbabu. Stavba, která je připravována podle územního plánu, začíná nabývat reálných obrysů a začít by se mohlo na sklonku roku.

Přinést by Praze 6 měla nejen zlepšení dopravní obslužnosti v lokalitě, ale i zároveň možnost přestupu na železnici. „I ztohoto důvodu Praha 6 prodloužení trati podporuje,“ uvedl radní pro dopravu Jan Záruba. „Prodloužení obslouží také obchodní centrum, které má vtéto lokalitě vyrůst,“ dodal. Skutečné odlehčení autobusy zatíženému Vítěznému náměstí ovšem přinese prodloužení tramvaje až do Suchdola.

Zatím se podle připravovaného projektu konečná tramvaje posune směrem do Podbaby o půl kilometru středem Podbabské ulice a bude zakončena novou smyčkou. Ta původní bude zrušena. Součástí stavby je i rekonstrukce trati vulici Jugoslávských partyzánů, a to od křižovatky se Zelenou ulicí. Tím se také podle dopravního podniku sníží hluková zátěž. „Požadujeme, aby od Zelené po ulici Pod Juliskou byla trať zatravněna, stejně tak se nesmí zrušit stávající stromořadí, naopak, kde je možné, bude alej doplněna,“ vysvětlil některé zpodmínek Prahy 6 Záruba. Ke snížení hluku přispějí i protihlukové zídky podél tramvaje.
Trať do Podbaby bude mít dvě nové zastávky, které umožní i snadný přestup na autobusy do Suchdola. Smyčka bude jednokolejná a pro její stavbu se musí odstranit nepoužívaný most zrušené vlečky do teplárny. Vrámci smyčky se vybudují toalety.

Prodloužení tramvaje ovlivní i její nejbližší okolí, a to především bývalé náměstí Družby. „Projekt předstihl hlavním městem avizované podzemní garáže pod náměstím, a to si Praha 6 uvědomuje,“ říká radní Záruba, podle kterého ubude vlokalitě asi 90 parkovacích míst. „Proto bude na naši žádost náměstí provizorně řešeno zpoloviny pro parkování a půl jako zeleň. Městská část pak připraví architektonickou soutěž o výsledné podobě náměstí včetně garáží pod zemí a zahájí jednání o realizaci,“ dodal.

Vrámci prodloužení jsou navrženy nové semafory vkřižovatkách ulic Podbabská x Pod Paťankou a Podbabská x Ve Struhách, také dojde ke zúžení a zklidnění vozovky po celé délce ulice Jugoslávských partyzánů, kde bude stabilně průjezdný pouze jeden pruh. Samostatný pruh bude vyhrazen cyklistům. 

Vúnoru bylo zahájeno územní řízení stavby a na březen je plánováno první veřejné jednání. Stavět by se mohlo již vprosinci letošního roku, pokud investor, kterým je dopravní podnik, sežene peníze. K realizaci dojde tehdy, když uspěje sžádostí o dotaci zEvropských fondů.

 
Vizualizace: DP hl. m. Prahy