Uzavírky komunikací zdůvodu oprav vbřeznu

Do 22. 3. zůstává uzavřena ulice Nad hradním vodojemem. Zde dochází kobnově vodovodního řadu a dostavbě kanalizace.

Kvůli rekonstrukci komunikace je od února do 15. května uzavřena ulice Štěpnice, která je pokračováním ulice Lysolajské údolí, směr Horoměřice. Investorem akce je hlavní město Praha. Kobnově distribučního řadu Bruska, o který se starají PVS, dochází od února do 19. 3. vulici Pod Hradbami a Dělostřelecké, kde dojde kdopravním omezením. Omezena bude doprava  včásti Eliášovy ulice, kde se opravují vodovody.

1. března začala oprava vodovodů a dostavba kanalizace ve třech ulicích, které se uzavřou. Komunikace Pod Bateriemi zůstane zavřená do konce června, Starostřešovická pouze do konce dubna. Ulice Navigátorů bude neprůjezdná do poloviny června.

Kvůli opravě komunikací vrámci chodníkového programu bude neprůjezdná do konce března ulice U druhé baterie a do května také další úsek rekonstruované ulice Eliášova.