Velikonoce v Písecké bráně

Městská část Praha 6 tradičně připravila vPísecké bráně oslavy Velikonoc ve dnech 21. března až 5. dubna.

Bohatý program začne na Smrtnou neděli 21. 3. vynášením Morany a jejím spálením.

Vprůběhu oslav si mohou návštěvníci ve velikonočních dílnách uplést pomlázky a věnečky ztradičních materiálů za pomoci odborných lektorů, zhotovit si další velikonoční ozdoby a prohlédnout si výstavu Valburgy Vavřinové o velikonočních zvycích, symbolech, půstu, postní neděli, pašijovém týdnu, oslavách rovnodennosti a dalších zajímavostech.

21. 3. Smrtná neděle pro všechny
13 – 17 hod. Velikonoční dílny
14.45 hod. Zahájení Velikonoc starostou Tomášem Chalupou
15 hod. Vynášení Morany – průvod a přivítání jara s dětským sborem Sedmihlásek zPrahy 6

Velikonoční dílny pro školy:
Úterý 23. 3., Středa 24. 3., Čtvrtek 25. 3.

28. 3. Květná neděle pro děti
13 – 17 hod. Velikonoční dílny
16 hod. Kouzelná školka – Majda sFrantiškem, vystoupení M. Reifové

1. 4. Zelený čtvrtek pro seniory
16 hod. Chorea Bohemica – Pašije – Jarní koncert, vystoupení souboru

Na všechny akce vstup volný
Písecká brána, KBrusce 5, Praha 6, další informace na www.piseckabrana.cz