Zastupitelé rozdělili granty do zdravotnictví, sportu a pro volný čas

Počty žadatelů o granty vjednotlivých oblastech rok co rok narůstají. Přidělení příspěvků na nejrůznější projekty schválili zastupitelé vúnoru.

Nejvíce peněz, dva a tři čtvrtě milionu korun, jde do oblasti zdravotnictví. Podobná částka směřuje na opravu tělovýchovných zařízení. Statisíce korun putují i na podporu rozvoje volnočasových aktivit.

Žádostí bylo více

O příspěvek voblasti zdravotnictví a sociální péče se proti loňsku ucházelo mnohem více subjektů. Zatímco vloni žádalo 30 organizací o něco přes 5 milionů korun, letos bylo předloženo 47 projektů a žádostí o téměř osm milionů korun. Zastupitelé nevyhověli pěti žadatelům, mezi ostatní rozdělili 2 miliony 783 tisíc korun. Mezi příjemce největších částek patří tradičně Domov Svaté rodiny vLiboci, Domov sv. Karla Boromejského, o.s. Hospic Štrasburk, Speciální domov mládeže vSedlci nebo centrum sociálních služeb Nebušice. Nově také zastupitelé podpořili více než dvou set tisícovým grantem pohybové aktivity seniorů Senior fitnes.

Do oblasti zájmových aktivit směřuje letos vgrantech také o 400 tisíc vyšší částka než loni, bezmála dva miliony korun, a to vněkolika programových okruzích. Příspěvky na své aktivity získala mateřská centra, zájmové organizace, základní školy na pořádání pravidelných i jednorázových akcí, nebo sportovní oddíly na nejrůznější soutěže pro veřejnost.

Peníze na sportoviště

Sžádostí o příspěvek na opravu sportovních zařízení uspělo 9 projektů, mezi které zastupitelé rozdělili 2,725 milionu korun. Celkem se přihlásilo 17 žadatelů sžádostmi na projekty za 10 milionů korun. Granty dostanou fotbalové SK Střešovice 1911 na dokončení rekonstrukce areálu, SK Aritma na rekonstrukci podlahy a oken ve sportovní hale, TJ Tatran Střešovice na opravu tenisové klubovny nebo sokolské organizace na Hanspaulce, vDejvicích, na Bílé hoře a ve Střešovicích.

Zgrantového řízení Zdravá Šestka vyšlo úspěšně 41 zpadesáti projektů, na které půjde 1 milion 70 tisíc korun zpožadovaných 2,5 milionu. Pouze pět projektů zastupitelé podpořili více jak 50 tisíci korunami. Jsou to pobytové kurzy studentů ze středních škol v Praze 6, a zejména čtvrtmilionový grant Prev–centru na rozvoj komunitních aktivit.

Zastupitelé finančně podpořili i vydavatele lokálních periodik, a to časopisů Hanspaulka, Břevnovan a Veleslavín.