Zastupitelé volili místostarostu

Jan Záruba, radní pro dopravu a životní prostředí, se stal místostarostou. Do uvolněné funkce po Václavu Širlovi, který v prosinci rezignoval ze zdravotních důvodů, ho vúnoru nominovali zastupitelé.

Z 36 platných hlasů získal vtajné volbě 28 hlasů, 8 zastupitelů se hlasování zdrželo. Zastupitelé zároveň jmenovali do funkce neuvolněné radní (funkci vykonává při zaměstnání) zastupitelku Marii Kubíkovou. Vsoučasné době má rada městské části starostu Tomáše Chalupu, místostarostu Jana Zárubu a Jiřího Fárka a dva radní uvolněné pro výkon funkce Ondřeje Balatku a Ingrid Kejkrtovou. Agendu správy obecního majetku po Václavu Širlovi zastává starosta Tomáš Chalupa. Neuvolněnými členy rady jsou nyní Marie Kubíková, Jiří Lála, Ivan Juliš a Věroslav Gebouský.