Hřiště s posilovnou bude na Červeném vrchu

náhled souboruMěstská část připravuje další hřiště s posilovacími prvky určené zejména seniorům. K hojně využívanému hřišti Na Petřinách tak přibude druhé na Červeném Vrchu, konkrétně ve vnitrobloku domů ulic Mozambická a Etiopská.

„Jde o celkovou revitalizaci vnitrobloku, kterou jsme zahájili v březnu a dokončena bude na konci dubna,“ sdělil místostarosta Jan Záruba. V rámci stavby bude pokáceno přibližně 18 stromů a keřů, které jsou nemocné a z dlouhodobého hlediska neperspektivní. Účelem těchto zásahů je prosvětlení a otevření prostoru, stávající tráva se zrekultivuje. „Množství zeleně se po dokončení zvětší, na úkor asfaltu přibudou travnaté plochy,“ slibuje Záruba, který má na radnici na starosti životní prostředí a dopravu.

Zastaralé dětské hřiště se pak nahradí novými prvky, mezi kterými bude devět posilovacích a protahovacích strojů, hra kuželky i koutek pro nejmenší děti. Dojde k opravení cestní sítě, osazení nových laviček, stolků a odpadkových košů.

Místostarosta zároveň vyzývá místní obyvatele o trpělivost v souvislosti s probíhající stavbou: „Doufám, že lidé omluví dočasné nepříjemnosti. Odměnou jim bude příjemný prostor pro volný čas. V případě dotazů nebo stížností se mohou obrátit na garanta akce, kterým je za úřad ing. Blanka Svobodová, tel. 220 189 402 nebo bezplatnou linku 800 105 060.“