Jak chránit životní prostředí

V rámci Dne země připravil odbor ochrany prostředí magistrátu informační akci k problematice třídění odpadů a ochrany životního prostředí.

Akce se uskuteční v úterý 27. dubna od 10 do 18 hodin na zelené ploše mezi Technickou ulicí a Vítězným náměstím.

Občané se seznámí s názornými ukázkami sběrných nádob a svozové techniky, budou mít možnost dozvědět se a diskutovat o možnostech dalšího využívání vytříděných komodit jako je papír, sklo, plasty, bioodpad a nápojové kartony, zjistit, jak lze správně nakládat s nebezpečnými odpady, kde je v Praze jaké chráněné území, kde získat bližší informace o životním prostředí v Praze, atd.

Informační akce je připravena ve spolupráci s úřadem městské části.