Praha 6 granty podpořila kulturní a zájmovou činnost

Do oblasti zájmových aktivit jde letos prostřednictvím grantů od městské části přes dva miliony korun.

Praha 6 tak podpoří řadu pravidelných i jednorázových akcí, které jsou určené jak široké veřejnosti, tak i klubové aktivity.

„Opravdu nebylo jednoduché vybrat z množství projektů, které dorazily. Každý rok se zvětšuje počet žádostí o grant a zároveň velmi stoupá i jejich kvalita,“ uvedla radní pro kulturu, sport a volnočasové aktivity Ingrid Kejkrtová. Příspěvky byly zastupiteli schváleny pro pět programových okruhů. „Například jen z oblasti kultury přišlo 32 projektů, na které jsme měli necelých 600 tisíc. Umíte si představit, jak dlouho zasedá, ať již kulturní komise či komise pro sportovní a volnočasové aktivy, každá čítající cca deseti lidí? Teprve poté předáme návrhy radě a zastupitelstvu ke schválení,“ podotýká radní Kejkrtová.

V programu volný čas podpořili zastupitelé projekty 660 tisíci korunami. Grant získala například sdružení Hanspaulka na pořádání Dne dětí a Václavských slavností a sportovního dne, Centrum inspirace a tvořivosti, Ateliér Kaštan na klub Kaštánek a výtvarnou tvorbu, Mateřské centrum Máta nebo taneční soubor Caramelka a další organizace. Na tělovýchovné programy jde z rozpočtu 375 tisíc korun, a to především jednotám na pořádání soutěží a sportovních pobytů. Víceleté granty pro Tatran Střešovice, SK Střešovice a Sokol Dejvice jsou určené na pravidelnou sportovní činnost.

Z šesti žádostí ve vzdělávacím programu byly úspěšné 4 projekty, mezi nimi například přednášky architekta Zdeňka Lukeše v Kaštanu. Na aktivity pro seniory přispěli zastupitelé formou grantu 97 tisíci korunami. V Ateliéru Kaštan tak budou moci senioři navštěvovat výtvarné dílny, kurzy keramiky v domově pro seniory, městská část přispěla na počítačové kurzy v břevnovské knihovně.

Více než půl milionu korun směřuje do oblasti kultury. Praha 6 grantem podpořila představení pro děti v Dejvickém divadle, pořádání koncertů v letohrádku Hvězda, divadelní představení spolku Kašpar v Divoké Šárce, koncerty Na kopci pořádané v evangelickém kostele na Norbertově, nebo folklórní sdružení Rosénka. Příspěvek na celoroční činnost získal pěvecký soubor Bělásek.