Praha 6 hledá slavná jména pro platany

náhled souboruDevadesát platanů k devadesátému výročí Prahy 6 bude vysázeno na Evropské ulici.

Každý strom by měl být nositelem jména významné osobnosti spojené s městskou částí. Radnice pro ně hledá nejvhodnější kandidáty. Starosta Tomáš Chalupa oslovil otevřeným dopisem veřejnost, aby s výběrem jmen pomohla.

„V tomto roce si Praha 6 připomene významný mezník – bude to 90 let, kdy bylo rozhodnuto, že se převážná část území tvořící dnešní městskou část, stane součástí hlavního města. 4. září proto radnice Prahy 6 vnímá jako den vzniku městské části,“ připomíná vznik výročí Chalupa. Kromě řady drobných připomínkových akcí chystá Praha 6 vysadit devadesát platanů javorolistých ve středovém pásu Evropské ulice. V místech, kde již není tramvajové těleso, podél Divoké Šárky směrem k letišti. „Pro každý vysazený strom hledáme symbolicky jeho pojmenování podle významné osobnosti minulosti či přítomnosti Prahy 6. Nyní nadešel čas zamýšlet se nad výběrem jmen, která by alej platanů touto neobvyklou formou připomínala,“ domnívá se Chalupa a dodává: „Prosíme spoluobčany o návrhy osobností, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj naší městské části nebo dosáhly významných úspěchů ve svém oboru na poli uměleckém, vědeckém či za jiná díla nebo zásluhy mající vztah k naší městské části. Hledáme ale i obyčejné lidi, naše spoluobčany, kteří v rozhodujícím okamžiku, v situacích, ve kterých jde o záchranu lidského zdraví, života, či jen v souboji o čest a morálku v sobě dokázali nalézt občanskou statečnost a slušnost.“

Podněty a tipy, pokud možno s krátkým zdůvodněním, lze zasílat na emailovou adresu alej@praha6.cz. nebo poštou k rukám starosty Tomáše Chalupy na Úřad Prahy 6, Čs. armády 23.