Šestku by mělo hlídat více strážníků

náhled souboruPrahu 6 bude strážit o 14 městských policistů více než doposud. Největší městská část, kterou Praha 6 svou rozlohou i počtem obyvatel je, je totiž stále co do počtu strážníků podhodnocena.

„Z porovnání velikosti, počtu a obsazenosti okrsků na jednotlivých městských částech vyplývá, že jsme počtem okrskářů bohužel stále podhodnoceni. Toto platí i v případě hlídkové služby. Proto jsme požádali o navýšení tabulkových počtů strážníků ze stávajících 108 na požadovaných 122,“ řekl starosta Tomáš Chalupa, který má bezpečnost ve své gesci a o navýšení počtu policistů požádal magistrát.

Bezpečnostní situace v Praze 6 je dlouhodobě stabilizovaná a šestka je jednou z nejbezpečnějších městských částí. Jak vyplývá z výročních policejních zpráv, postupně se daří snižovat trestnou činnost. Z 6 222 skutků v roce 2006 na 5 145 skutků evidovaných v roce 2009. Přispívá k tomu i dlouhodobá podpora městské části formou darovaného vybavení policistům.

Policie znovu dostala dary

V únoru předal znovu starosta Chalupa městské i státní policii do užívání vybavení za téměř 400 tisíc korun. „Vzpomínám si, že první kola jsme strážníkům koupili před jedenácti lety a lidé se nám smáli, že na tom nikdo nebude jezdit. Dnes používají strážníci v Praze 6 přes dvacet kol a například v Šárce je to téměř nepostradatelný pomocník,“ zavzpomínal starosta Chalupa a dodal: „Pak se z toho stala každoroční tradice a nejen městské, ale i státní policii jsme kupovali alkohol testery nebo počítače, mobilní telefony, fotoaparáty, tiskárny, diktafony a další.“ Radnice takto pomáhá policii již jedenáct let. Účelem nákupu je hlavně zlepšit dorozumívání mezi strážníky i technické vybavení policejních pracovišť v Praze 6. O nákupu nového vybavení však rozhodují především požadavky policie.

Starosta Chalupa při předávání darů zároveň finančně ocenil nejlepší strážníky a policisty. Mezi oceněnými jsou i dva strážníci specialisté z motorizované hlídky, kteří vloni zachránili svým rychlým a profesionálním přístupem v jednom případě mladou dívku před znásilněním a v druhém případě poskytnutím první pomoci život bezvládně ležícímu mladíku na ul. Jugoslávských partyzánů. Odměnu získali i dva policisté, kteří během hlídky zachránili život muže tím, že ho vytáhli z hořící chaty v Šáreckém údolí a dva policisté, kteří zadrželi pachatele loupežné vraždy důchodkyně, k níž došlo vloni v březnu v Kladenské ulici.