Školáci z Prahy 6 začnou s výukou jazyků o dva roky dříve

Hodiny cizích jazyků zaplatí radnice Praha 6 se rozhodla investovat do jazykového vzdělání dětí v šestkových školách. Každé dítě, které projeví zájem, bude mít možnost výuky angličtiny již od první třídy. Druhý cizí jazyk se začne učit již v 6. třídě. Také děti v mateřských školách budou mít šanci začít s učením cizího jazyka. Jazykovou výuku zaplatí radnice.

Projekt Jazyková šestka hodlá radnice spustit od letošního září a z rozpočtu na něj vyčlenila až deset milionů korun, které je ochotna poskytnout školám a školkám. Ty za ně mají možnost rozšířit nebo nově zavést výuku cizích jazyků, a to už pro prvňáčky v rozsahu čtyři hodiny týdně. „Nyní státní normy umožňují výuku prvního cizího jazyka až od třetí třídy. My ji chceme zajistit dětem už od první a druhé třídy a zaplatíme veškeré náklady s tím spojené,“ říká starosta Tomáš Chalupa, který považuje jazykové vzdělání za klíčové pro budoucnost dětí. Podle něj už záleží na samotných školách, zda dobrovolnou výuku zařadí do dopoledních hodin nebo ji nabídnou formou odpoledních zájmových kroužků. Nepochybuje však, že školy nabídku využijí: „Tlak rodičů na zlepšení a rozšíření jazykové výuky je enormní a konkurence mezi školami obrovská. Čím lepší nabídku školy rodičům dají, tím více budou mít dětí,“ říká Chalupa a doplňuje, že i městská část nastavila systém financování škol dle počtu žáků.

Slova Chalupy potvrzuje ředitelka školy na Hanspaulce Marie Pojerová: „Mezi rodiči je velký zájem o angličtinu již od první třídy, myslím, že většina to ocení.“ Rodiče navíc za jazykové kroužky ušetří peníze, dosud nepovinnou výuku museli platit ze svého. „Projekt Prahy 6 odpovídá potřebám škol, kdy na rozšíření výuky cizích jazyků chybějí peníze,“ dodává. Díky penězům z radnice si školy budou moct zaplatit například rodilé mluvčí.

Podle ředitelky ZŠ TGM v Ruzyni Hudečkové je potřebné posílit angličtinu hlavně u slabších dětí. „Máme zde hodně žáků s individuálními plány, dyslektiky, ti se potřebují více učit, aby později neměli problémy na středních školách.“


Jazyk již od školky

Angličtina od první třídy má jedno velké plus, a to návaznost na to, co se děti mohly naučit ve školkách. „Platili jsme synovi kroužek angličtiny již ve školce, v první a druhé třídě ale většinu zapomněl a ve třetí začínal v podstatě znovu,“ říká Ivana Kristiánová, která program radnice vítá. Stejně tak jako hrazenou výuku již ve školce. „Barborka půjde do školky za rok. Pokud bude kroužek angličtiny platit radnice, určitě toho využijeme,“ těší se. Projekt Jazyková šestka se vztahuje i na školky. Z desetimilionového rozpočtu chce dva miliony radnice vyčlenit pro předškoláky, a to na 2 hodiny angličtiny týdně formou her, zpívání a jednoduchého učení. „V žádném případě nejde o povinnost, ale o možnost pro každého zájemce,“ upřesňuje Chalupa. Pokud školky podobné kurzy již provozují, mohou na ně požádat o peníze.


O dva roky dříve

Další zásadní zlom pak čeká školáky v 6. třídě, kdy díky podpoře radnice mohou děti začít s druhým cizím jazykem jako s volitelným předmětem. Nikoliv až v osmé třídě, jak předepisují zákonné osnovy. A opět bude záležet na školách, jak se s nabídkou vypořádají a nakolik ji dokáží účinně využít. „Situace ve znalostech druhého cizího jazyka je tragická, proti jiným zemím mají děti obrovský deficit,“ komentuje starosta Chalupa statistiky, podle kterých například ve Skandinávii věnují výuce jazyků za celou školní docházku téměř tisíc hodin. Díky podpoře městské části se však mohou děti ze šestky zařadit mezi ty nejlepší – pokud začnou již v mateřské škole, mohou během školní docházky využít až 990 hodin jazykové výuky. I u druhého jazyka bude radnice financovat až čtyři hodiny týdně.

Bohužel druhý cizí jazyk děti až tolik neláká. Z nabídky volitelných předmětů dávají přednost informatice, výtvarným předmětům nebo sportovním aktivitám. „Děti by se musely učit, a to se jim nechce,“ uvedla pro MF Dnes ředitelka ZŠ nám. Svobody Ivana Ullmanová. Stejnou zkušenost mají i na Hanspaulce. „Plánujeme schůzku rodičů, na které je chceme přesvědčit o tom, že znalost jednoho cizího jazyka je ve světě samozřejmost a druhý je nutný,“ říká Pojerová. ZŠ T. G. Masaryka v Ruzyni vyučuje jako jedna z mála druhý jazyk ruštinu. Ani tady není zájem velký. Rodiče by chtěli, ale děti z toho nadšené nejsou,“ říká ředitelka Hudečková. Starosta Chalupa se zamýšlí i nad tím, zda by některé filmy pro teenagery neměly být v televizi vysílány v původním znění, bez dabingu. „Příklady z řady zemí ukazují, jak skvěle to pomáhá.“ O tom, zda bude projekt úspěšný, se chce radnice přesvědčit srovnávacími SCIO testy. Podle nich již nyní šestkové děti zvládají angličtinu o 12% úspěšněji než zbytek republiky.

Sežeňte učitele

Školy intenzivně začínají shánět lektory pro rozšířené vyučování. „Sehnat rodilé mluvčí je problém. S dotací radnice je bude jednodušší zaplatit,“ doufá Pojerová. Nemálo ředitelů škol potvrzuje problémy se zahraničními lektory, kteří často bývají nespolehliví. To je patrné u francouzštiny nebo španělštiny. Naopak si chválí české aprobované učitele. „Máme čtyři zdatné angličtinářky, určitě další práci uvítají,“ domnívá se Hudečková z TGM.

Jazykové vzdělání Praha 6 podporuje dlouhodobě. Třetím rokem přispívá díky spolupráci s Letištěm Praha na zahraniční jazykové pobyty s výukou. Školákům z Prahy 6 hradí 90% nákladů na dopravu. „Počet dětí, které vycestovaly, se rychle zvyšuje. V roce 2008 jich bylo 312, vloni již 776,“ hodnotí program Otevřený svět radní pro školství Ondřej Balatka. Radnice osloví anketou rodiče dětí, které se kurzů zúčastnily, aby sdělili zkušenosti s tím, jak dětem pobyt v cizojazyčném prostředí pomohl k lepším znalostem.


Jazyková šestka

Mateřské školy: 2 miliony korun
2 hodiny cizího jazyka/týden formou kroužků

Základní školy: 8 milionů korun
1. a 2. třída: první cizí jazyk – 4 hodiny/týden (angličtina)
6. a 7. třída: druhý cizí jazyk – 4 hodiny/týden jako volitelný předmět