Zimo: Shoř a už se nevracej

náhled souboruDvě škrtnutí sirkou stačila, aby lidé symbolicky zatočili se zimou a přivítali jaro. V Písecké bráně, kde na Smrtnou neděli starosta Tomáš Chalupa zahájil dvoutýdenní velikonoční program, symbolicky upálili slaměnou Moranu. Zpíval jim k tomu dětský soubor Sedmihlásek.

Všichni se pak začali těšit na blížící se velikonoční svátky. V Písecké bráně si s předstihem zkoušeli z připraveného proutí plést pomlázky a malovat velikonoční kraslice různými technikami. Mezi nejoblíbenější patří tradiční zdobení voskem. Jak, to si mohli návštěvníci prohlédnout u profesionálky, která během odpoledne nazdobila krásná vajíčka a lidé si je mohli odnést domů. O tom, jak dlouhou mají Velikonoce tradici, jaké symboly k nim patří a co vyjadřují, se mohli dočíst na stěnách, kde byla připravena výstava Varburgy Vavřinové na velikonoční téma.

Až do Zeleného čtvrtka mohla veřejnost navštěvovat odpolední velikonoční dílny, kde si kromě pomlázek návštěvníci vyráběli různé jarní dekorace. Svůj prostor dostaly i školy z Prahy 6, děti přišly tvořit místo vyučování. Květná neděle patřila dětem a oblíbenému představení Majdy Reifové s maňáskem Františkem.

O Zeleném čtvrtku, který byl věnován seniorům, vystoupil soubor Chorea Bohemica s Pašijemi.

 


Velikonoční dekorace si lidé mohli zdarma vytvořit z připravených materiálů.Pěvecký soubor Sedmihlásek pod vedením paní Homérové zpíval o jaru.