100 let ZŠ Marjánka: kluci a holky zvlášť, i vojáci

náhled souboruPaměti II. Obecné školy v Břevnově sahají do r. 1908. Tehdy došlo k rozdělení školy u svaté Markéty (č. p. 182) a vznikla její pobočka, jubilejní škola zvaná „u sv. Vojtěcha“ (č.p. 417, tj. dnešní ZŠ Marjánka).

1. 9. 1910 začalo v samostatné budově na Marjánce vyučování v pěti ročnících s pěti paralelními třídami. V roce 1914 vypukla 1. světová válka a školní budova byla zabrána pro vojenskou nemocnici, takže zdejší žáci opět docházeli za vzděláním do školy u sv. Markéty, a to až do července 1918.

Významná změna nastala v roce 1930, kdy byla dosavadní smíšená škola rozdělena na obecnou školu chlapeckou a dívčí. Ze zápisů v kronice 2. dívčí školy obecné se dovídáme, že v jedné třídě se učilo kolem 50 žákyň. Za 2. světové války se žáci břevnovských obecných škol učili na Hradčanech. V budově školy na Marjánce se soustředily na krátkou dobu školy měšťanské. Učilo se na směny, vyučovací hodiny byly kráceny, aby se vše stihlo do povinného zatemnění. Po skončení války ji obsadili českoslovenští vojáci, a tak skončila jako záchytná stanice pro repatrianty, kteří se vraceli zpět do vlasti. Budova byla v této době velice zpustošena. Před opětovným zahájením výuky ji bylo nutno vymalovat, umístit znovu tabule a stupínky, opatřit lavice.

Historická budova prošla jedinou větší rekonstrukcí v r. 2002. V roce 2001 byly v podkroví budovy vybudovány nové učebny. V předcházejících letech probíhaly jen dílčí práce – nejdůležitější bylo zpevnění zdí proti praskání, oprava ústředního topení, na počátku 90. let se v budově vyměnila okna za nová.

Stoletá moderní škola

Zatímco kdysi se ve třídách tísnilo až 50 žáků, dnešní děti mají ve třídách o polovinu spolužáků méně. Školu dnes navštěvuje více než 500 žáků. „Přibližně 7 % z nich tvoří sportovně talentovaní žáci, kteří dojíždějí z různých míst,“ říká ředitelka školy Marjánka Anna Niklová.

Pátým rokem škola vyučuje v 1., 2. a 6. třídě podle vlastního vzdělávacího programu „Škola vychovávající všestranně vzdělaného jedince“, v ostatních ročnících podle programu Základní škola. Anglický jazyk se vyučuje od 1. ročníku. Ve třídách s vyučovacím programem Základní škola je od 3. ročníku vždy zavedena v jedné třídě rozšířená výuka cizích jazyků a v další třídě pak rozšířená výuka tělesné výchovy (sportovní gymnastika, kopaná). Škola využívá pro výuku tělocviku gymnastické centrum SK Hradčany a pro fotbal blízkého centra AC Sparta v areálu Strahovského stadionu.