Brána volného času dokořán

Lokální přehlídka sportovních a zájmových organizací z Prahy 6 se koná 2. června. Zábavné odpoledne plné her v Písecké bráně umožní dětem vyzkoušet si nabízené aktivity.

Vybrat si konkrétní kroužek či oddíl je pak už dílem okamžiku. A protože nejlepší rozhodnutí vycházejí z rodinného kruhu, jsou na akci zvány nejen děti ale i jejich rodiče. Akce s volným vstupem začíná ve 13 a končí v 18 hodin.

Projekt, kterým Městská část Pra-
ha 6 podporuje místní organizace a nabízí dětem kvalitní trávení volného času, probíhá letos již podruhé. Přehlídky se účastní pouze organizace z Prahy 6. Každá organizace se představí ve svém stánku, jehož součástí je výtvarná, sportovní nebo jiná zábavná aktivita, kterou si děti mohou zkusit na vlastní kůži. Naskytne se jim tak možnost zjistit, co je zajímá a baví, případně se rozhodnout pro kroužek či oddíl, do kterého se přihlásí. Pro rodiče je akce zase příležitostí pobavit se s vedoucími kroužků a oddílů a získat bližší informace o jejich činnosti.

Na akci proběhne soutěž „Ukaž, co umíš“, ve které si děti mohou aktivity vyzkoušet a vyhrát pěkné ceny. Program je připraven v okolí Písecké brány a i na pódiu uvnitř. Během odpoledne se vystřídají hudební, taneční a dramatická vystoupení a chybět nebudou ani sportovní exhibice.

Výstava

Slavné stavby Prahy 6
vernisáž 13. května v 17 hod. v historické budově Písecké brány na Hradčanech

Velmi úspěšná expozice 40ti panelů architektonicky unikátní ch staveb na území městské části je instalována podruhé na četné žádosti občanů Prahy 6. Výstava potrvá do 30. května, budou ji provázet odborné přednášky. V Písecké bráně si lze si též zakoupit stejnojmennou knihu.

K Brusce 5/208, 160 00 Praha 6
www.piseckabrana.cz

Otevřeno: 13 – 19 hod. mimo po
Na výstavy vstup volný