Květiny do oken platí radnice

náhled souboruPraha 6 i letos podpoří formou grantu květinovou výzdobu oken. Podmínkou je, že květiny musejí směřovat do ulic a na veřejná prostranství.

O grant mohou žádat majitelé bytů a bytových domů v Praze 6, ale také vlastníci objektů nebo jejich nájemci, jako například školy či neziskové organizace. Grant se nevztahuje na majitele domů a vil se zahradou. Společně se mohou o grant ucházet společenství vlastníků, pokud se dohodnou a okna si společně vyzdobí. Příspěvek Prahy 6 na květinovou výzdobu může být až 1500 korun pro jednoho žadatele. „Finanční podpora se vztahuje pouze na nákup kvetoucích balkonových květin, truhlíků, květináčů, substrátu a hnojiva. Jiné položky jako držáky truhlíků, okenní zahrádky, pracovní rukavice nebo zahradnické práce radnice neproplatí,“ říká místostarosta Jan Záruba.

Žádost o grant se podává na formuláři, který je k dispozici ve dvoraně úřadu, všech informačních kancelářích a na webových stránkách městské části. K žádosti musejí být přiloženy paragony ne starší než z letošního roku a především fotografie realizované výzdoby. Žádosti spolu se všemi náležitostmi posoudí odbor dopravy životního prostředí, který zároveň provede kontrolu výzdoby. Ta musí v oknech zůstat do 15. října.

O grant lze požádat nejpozději 9. 6. do 15 hod. v podatelně úřadu nebo se posílají poštou na adresu Odbor dopravy a životního prostředí Úřadu městské části, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 s označením „Květinová výzdoba oken směřujících na veřejná prostranství – neotvírat“. Výsledky grantového řízení budou zveřejněny od 28. 7. do 31. 8. na úřední desce a s příjemci bude uzavřena smlouva.

Případné dotazy odpoví: Ing. Blanka Svobodová, tel: 220 189 402, e-mail: bsvobodo@praha6.cz.


Zatímco městská část se snaží květinovou výzdobou zkrášlit veřejná prostranství, jsou jedinci, kteří myslí spíš na sebe a květinovou výzdobu si mnohdy ve velkém odnášejí domů. V dubnu zlákaly vandaly tulipány na Petřinách na křižovatce na Větrníku. V Parku ve Velvarské ulici si někdo vytrhal tulipány ze země i s cibulemi.