Vlastivědné vycházky

16.5. Divoká Šárka aneb výlet pod buližníkovými skalami. 22. 5. Břevnovský klášter – nejstarší mužský klášter v Čechách. 30. 5. Ořechovka - zahradní město podle vzoru anglického architekta bylo budováno v období první republiky.

16.5. Divoká Šárka aneb výlet pod buližníkovými skalami.

Ojedinělá přírodní rezervace Divoká Šárka je zajímavá z přírodního i historického hlediska, stopy osídlení se tady nacházejí již v paleolitu. Cyklus bude pokračovat v dalších měsících. Sraz v 10 hod. na konečné stan. tram č. 20 Divoká Šárka. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně Mgr. J. Náprstková.

22. 5. Břevnovský klášter – nejstarší mužský klášter v Čechách.

Celková prohlídka zahrnuje klášter, kryptu i kostel. Sraz v 11 hod. před vstupní branou do areálu, spoj tram. č. 22 stan. Břevnovský klášter. Vstupné 50/40 Kč + vstupné do objektu 50/30 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

30. 5. Ořechovka - zahradní město podle vzoru anglického architekta bylo budováno v období první republiky.

Stavěly se zde nejen řadové domy, ale i solitérní vily podle návrhů známých architektů. Takové si zde nechali vybudovat např. sochař Bohumil Kafka, architekt Alois Dryák a další. Sraz ve 14 hod. na stan. tram.č. 1, 18 Vozovna Střešovice. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně H. Čenková

Pořádá Porta Praga ve spolupráci s Městskou částí Praha 6. Kontakt: Eva Havlovcová, tel: 721 769 586, www.portapraga.cz.