Vzpomínka na hrdinu odboje Josefa Balabána

náhled souboruČinnost odbojové skupiny Tři králové, a především jejího velitele generálmajora in memoriam Josefa Balabána, si 22. dubna připomněli účastníci pietního setkání ve Studentské ulici, kde má Balabán pamětní desku umístěnou v místě, kde byl v roce 1941 zatčen.

Skupina, kterou tvořil Josef Balabán spolu s Václavem Morávkem a Josefem Mašínem, udržovala spojení s velitelem československé rozvědky v Londýně generálem F. Moravcem. Mnohdy svými riskantními operacemi provokovala špičky pražského gestapa a získávala velmi cenné informace. Tito hrdinové patřili mezi zakládající členy vojenské odbojové organizace Obrana národa, kde vytvořili zpravodajskou a diverzní skupinu. Při jedné konspirativní schůzce v Dejvicích, která byla konfidentem vyzrazena, padl do rukou gestapa první ze Tří králů – Josef Balabán. Navzdory krutým výslechům nepodlehl. Nic nevyzradil a dokonce se mu podařilo dezinformacemi získat čas, aby jeho spolubojovníci mohli přemístit vysílačku, která zaručovala spojení s Londýnem.

Pietního aktu k 69. výročí zatčení se zúčastnili představitelé státu, obce, armády a společenských organizací. Ti zdůraznili především hrdinství této legendární skupiny a její podíl na pozvednutí ducha českého národa. Starosta Tomáš Chalupa při pietě zmínil Balabánovy dopisy, ze kterých je zřejmé obrovské hrdinství a odhodlanost. „Nebojte se, všechny nás postřílet nemohou,“ citoval starosta Balabánovy statečné výzvy.

Balabánův odkaz pro generace, které přicházejí po něm, je stále živý. Svobodu, za kterou Tři králové položili své životy, je třeba stále chránit, a jejich morální kvality dávat mladé generaci za vzor.


Legendární odbojář Josef Balabán má pamětní desku na rohu Studentské ulice.