Zastupitelé jednali na Dědině

V dubnu jednali zastupitelé v základní škole Dědina. Městská část dosud nemá vlastní jednací sál, který v budoucnu vznikne v podkroví opravené radnice, proto vždy hledá vhodné prostory.

Zastupitelé na svém jednání rozhodli o prodeji nebytových jednotek na základě výběrových řízení, schválili rozpočtová opatření s ohledem na připravované investiční akce nebo dotace magistrátu. Rozhodli také o tom, že nábytek, který se po rekonstrukci radnice již nepoužívá, bude darován organizacím Emauzy, Domovu sv. rodiny a sv. K. Boromejského a hasičskému sboru na Petřinách. Zastupitelé také přispěli částkou 10 tisíc korun Sokolu Dejvice na účast Juliana Seidla na turnajích Světového poháru v šermu kordem v Baku. HC Hvězda získal příspěvek na 35 tisíc korun na účast juniorských hokejistů na turnaji Walles Cup 2010 ve švédském Malmo.

Interpelace občanů se týkaly zejména nájemného bydlení v obecních domech a rekonstrukce parku Ve Struhách. Místostarosta Jan Záruba vystoupil s aktuální verzí připravovaného projektu rekonstrukce parku. Z ní vyplývá, že připravovaný projekt japonské zahrady v parku podél ulice Na Marně byl po diskusích s občany značně zredukován. Mají být pokáceny pouze tři staré stromy a některé keře, park nebude mít altánek, ani nebude oplocen. Oplocení dostane jen plácek na sportování. Opraví se cesty, koryto potoka, které bude ve spodní části zakryto a asfaltové cesty se vymění za zámkovou dlažbu. Náklady na úpravu parku budou 8 milionů korun.