Dagmar Nebeská opustila řady čestných občanů

náhled souboruŘadu Čestných občanů Prahy 6 opustila Dagmar Nebeská, funkcionářka Českého svazu bojovníků za svobodu. Zemřela v květnu.

„Velice si vážím jejíceloživotní statečnosti a snahypomáhat, poradit či vyřešit problém druhých.Paní Dagmar bylatou, která proto, že prožila mnoho utrpení, se uměla vcítit do těžkostí druhých a bez ohledu na vlastní zdravotní problémy ochotně podala pomocnou ruku,“ vzpomenul starosta Tomáš Chalupa. Čestné občanství jí udělil vroce 2004.

Dagmar Nebeská byla vsedmnácti letech převezena nacisty do Terezína jako dítě ze smíšené rodiny. Bylo jí 19 let, když se vkvětnu 1945 vrátila z koncentračního tábora poznamenaná řadou zákeřných chorob do normálního života. V roce 1960 se podruhé vdala. Druhý manžel pocházel ze skautské rodiny, zapojil se v roce 1948 do skautského odboje a byl členem skupiny Dagmar Skálové, která obdržela v roce 1995 od prezidenta Havla státní vyznamenání. Po vyzrazení konfidentem byla celá jedenáctičlenná skupina zatčena a v roce 1949 probíhal státní soud. Posledním místem, kde byl manžel vězněn, byl Jáchymov. Těžká práce v uranových dolech mu nezvratně poškodila zdraví a zemřel na leukémii.

Koncem roku 1988 vstoupila do Českého svazu bojovníků za svobodu. V roce 1989 byla zvolena do předsednictva Obvodního výboru a v únoru 1998 přijala funkci tajemnice OV Prahy 6, který měl nejpočetnější členskou základnu v České republice, čítající přes 300 členů. Práci vykonávala téměř deset let s velkou péčí, zanícením, odpovědností a především hluboce lidským přístupem kčlenům až do doby, kdy kvůli zdravotním problémům musela práci přerušit.