Obecní domy na internetu

Domy, které zůstávají v majetku městské části, budou v centrální databázi na internetu. Každý tak bude mít možnost nahlédnout do hospodaření domu a zjistit, kolik peněz se vynaložilo na opravy nebo vybralo na nájemném. Celkem se jedná se o 83 domů v majetku Prahy 6.

„Centrální databáze obecních domů je jedním ze způsobů, jak dosáhnout transparentní a efektivní veřejné správy,“ řekl starosta Tomáš Chalupa, který na sklonku loňského roku převzal po Václavu Širlovi agendu správy obecního majetku. „Hospodaření sobecním majetkem by mělo být co nejprůhlednější,“ dodal. Centrální databáze se během června objeví na webových stránkách Prahy 6. U každého domu bude uvedena adresa a fotografie domu, rok výstavby, počet bytů a nebytových prostor, průběžné informace o výši vybraného nájemného a především tabulka oprav, která shrnuje i náklady na opravy do domu vložené.

V domech, které zůstávají vmajetku Prahy 6, městská část již dříve nabídla nájemníkům, aby při generálních rekonstrukcích byl přítomen i vybraný zástupce domu. „Vybídli jsme obyvatele domů, aby delegovali zástupce, který má možnost účastnit se výběrového řízení na dodavatele oprav, připomínkovat projekt, nahlížet do stavebního deníku a účastnit se kontrolních dnů. Chceme tím předejít spekulacím o předražených nebo nekvalitně provedených zakázkách,“ říká ktomu starosta Chalupa.

Radnice navíc počítá stím, že do konce června zřídí funkci kontrolora, který bude právě voblasti bytového fondu provádět namátkové kontroly kvality odvedené práce vrámci rekonstrukcí a plnění úkolů správců. „Tato osoba by měla být prostředníkem mezi nájemci, správcovskou firmou a městskou částí,“ uvedl vedoucí odboru správy obecního majetku Martin Pawinger.

Novinky jsou součástí celého souboru protikorupčních opatření, kterými se městská část snaží o efektivní správu veřejného majetku. Zároveň by měly posílit důvěru občanů vnestranné rozhodování úřadu. Mezi další body patří tzv. internetové aukce. Spočívají v zadávání veřejných zakázek, jejichž přehled a průběh bude k dispozici na internetu. Uplatňovat se bude především při nákupech, kde rozhoduje cena. Dalším z kroků je vytvoření centrální databáze veřejných zakázek a stejně tak i veřejných smluv. Přehledná majetková struktura pak bude podmínkou každé firmy, která se bude ucházet o veřejnou zakázku.