Proti hluku nová okna

náhled souboruDomy zatížené objízdnou trasou kvůli uzavření části Patočkovy ulice dostanou nová okna. Je to součást protihlukových opatření, která prosazuje Praha 6. Výměna se týká patnácti domů ovlivněných nárůstem hluku.

O výměně oken se rozhodlo na základě akustické studie, která byla zpracována minulý měsíc. Měření se provádělo u domů vulicích Myslbekova, Hládkov, Parléřova, Bělohorská, Nad Kajetánkou a Pod Královkou, tam, kde denně projíždí tisíce aut objízdnou trasou a hluková zátěž se tak zvýšila. „Městská část trvala na tom, aby se výměna oken provedla nejen vdomech, kde se prokáže hluk, ale i u domů, kde se hodnota hluku blíží limitní hladině,“ uvedla Jaroslava Trnková, koordinátorka strategického rozvoje městské části. Tato hladina je 35 dB uvnitř objektu. Měření provedla společnost PUDIS. Výměnu oken platí investor stavby městského okruhu, tedy hlavní město Praha, výměnu zajišťuje společnost VIS, která zajišťuje pro investora inženýring. „Společnost bude vnejbližší době kontaktovat obyvatele domů a domluví termíny výměny. Do tří měsíců by se vše mělo zrealizovat,“ informovala Trnková. Voblasti Malovanky se lidem budou měnit okna již vdruhé vlně, kprvní výměně došlo vsouvislosti se zahájením stavby mimoúrovňové křižovatky.

Objezd uleví

Alespoň částečnou úlevu od stávajícího provozu budou mít lidé v Myslbekově ulici. Koncem června začnou auta jezdit po provizorní komunikaci, která se bude vyhýbat stavební jámě v křižovatce Patočkovy a Myslbekovy ulice. „Provoz se tak včásti trasy posune dál od domů,“ sdělila Trnková.

Usnadnit lidem život kolem staveniště by měla možnost Patočkovu alespoň přecházet. „Jednáme se stavbou, aby byl po dokončení dílčích úseků umožněn kolmý přechod přes Patočkovu pro pěší,“ dodává.

Minulý měsíc byl také zprovozněn výjezd zkřižovatky Malovanka přímo ke koupališti Petynka. Kněmu se lze autem dostat ve směru od Břevnova.