Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Jak hodnotíte výsledek a průběh voleb do sněmovny a co bude znamenat pro Prahu 6? Letní měsíce budou dalším testem pro lidi žijící v oblastech dotčených výstavbou městského okruhu. Daří se radnici nějak zhoršené podmínky lidem kompenzovat? ...co konkrétně jste prosadili?

Jak hodnotíte výsledek a průběh voleb do sněmovny a co bude znamenat pro Prahu 6?

Praha 6 byla jako tradičně šampión. Ve volební účasti předběhla nejen průměr pražský, ale i celostátní. To je dobrá zpráva o odpovědnosti našich občanů. Důležité také je, že průběh voleb byl zcela bezproblémový. Práce členů komisí zaslouží velmi hlasité poděkování. Mimořádně dobře šlo i sčítání hlasů. Hodnocení výsledku chápu ho jako vzkaz voličů, který dává možnost sestavit zodpovědnou vládu. A to je dobrá zpráva pro stabilitu země. Asi nikoho nepřekvapí, když řeknu, že už méně jsem spokojený s výsledky voleb v Praze.

Letní měsíce budou dalším testem pro lidi žijící v oblastech dotčených výstavbou městského okruhu. Daří se radnici nějak zhoršené podmínky lidem kompenzovat?

Výstavba městského okruhu zasahuje do života celé Prahy. Nepochybně pak významným způsobem občanů naší městské části.

Radnice Prahy 6 není za výstavbu odpovědná. Přesto se snaží o dostupné kompenzace pro místní obyvatele u investora i zhotovitele stavby.

...co konkrétně jste prosadili?

Podařilo se prosadit instalaci informačního systému na chodníky. Tím jsou chodci lépe vedeni po území dotčeném stavbou a zvyšuje se jejich bezpečnost. Pro větší bezpečnost jsme prosadili také tři nové přechody se světelnou signalizací v Myslbekově ulici. Proti snížení prašnosti ze stavby jsme dosáhli častějšího úklidu komunikací, proti hluku v domech zatížených objízdnou trasou kvůli uzavření části Patočkovy ulice jsme prosadili nová okna. Podařilo se také přesvědčit dodavatele k výstavbě protihlukové stěny u dětského hřiště ve Svatovítské ulici, snížili jsme nájemné podnikatelům v oblasti postižené stavebním záborem v oblastech Dejvická a Hradčanská. Sami zajišťujeme intenzivnější pravidelný úklid ulic, které slouží jako obchozí trasy pro chodce, posílili jsme zde i hlídky městské policie a nabídli jsme seniorům od 60 let bydlícím v domech v části Patočkovy ulice, kteří mají ztížený přístup k domům, bezplatnou donášku nákupů, kterou zajišťuje Pečovatelská služba.