Sokol Střešovice oslavil 125 let

náhled souboruJeden a čtvrt století od založení a dvacet let od obnovení činnosti si připomněli členové Sokola Střešovice, kteří se na oslavu sjeli dokonce zrůzných koutů republiky.

Členové jednoty připravili výstavu památek a dokumentů, které se zachovaly u jednotlivců po zrušení jednoty vpadesátých letech. Vedle fotografií zminulosti a současnosti a ze sokolských sletů, byly kvidění i původní dokumenty, obrazy a vlajky.

Zahájení výstavy se účastnil i primátor Pavel Bém a předal jednotě notebook a historickou mapu Prahy zroku 1742. „Jsem velice rád, že tradice sokola u nás přetrvává a máme zde organizace, které ji nenechají zaniknout,“ řekl primátor Pavel Bém, který přítomným popřál „aby byli zdrávi na těle i na duchu ještě mnohá desetiletí.“

Významnou částí oslavy bylo znovuobnovení znaku Sokol ve štítě staré sokolovny, odstraněného vpadesátých letech. O jeho odhalení se postarali starosta České obce sokolské bratr Jaroslav Bernard a starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa. O historii TJ Sokol Praha Střešovice promuvila Dana Černohouzová, vzdělavatelka jednoty . Současně s kulturní částí oslavy probíhal celý den turnaj vmalé kopané družstev Sokola a družstev Tatranu. Vturnaji kradosti sokolů zvítězilo jejich družstvo.

Z historie Sokola ve Střešovicích

Tělocvičná jednota TJ Sokol Praha Střešovice byla založena vr. 1885. Počet členů se rychle zvyšoval. Cvičilo se vhospodě „Na Velké“, později v „Boudě“, provizorní tělocvičně zřízené pro Sokoly řádem premonstrátů po výstavbě kostela sv. Norberta. Pomocí sbírek byla vr. l922 postavena vlastní sokolovna Na Andělce – nyní TJ Tatran. Vr. 1928 měla jednota již 435 členů a vr. 1932 již 520. Cvičení probíhalo sohledem na všestranný rozvoj těla. Kromě cvičení prostných a na nářadí byla pěstována i atletika a sporty – odbíjená, kopaná a vzimě i hokej. Jednota měla svůj divadelní soubor. Každororočně se pořádaly akademie, besídky, Šibřinky a závody. Členové Sokola se účastňovali nejen sokolských, ale i celostátních závodů, jednotlivci dokonce i Olympijských her. Jednota zahájila svou činnost ihned po revoluci vkvětnu 1945, nejprve na sokolském hřišti, na podzim už vupravené sokolovně.

Vletech 1945–8 se počet členů, včetně dorostu a žactva, také vzhledem kpřípravě sletu vr. 1948, hodně zvýšil. Brzy po sletu byli akčním výborem Národní fronty vPraze XVIII zbaveni funkcí představitelé jednoty a vyloučeni ze Sokola. Vletech 1952–53 byl Sokol definitivně rozehnán a jeho majetek zabaven. Veškeré oficiální materiály o činnosti Sokola od r. 1945 se nezachovali.

Po druhé byla činnost tělocvičné jednoty Sokol Praha Střešovice obnovena vr. 1990 a do konce roku měla jednota 101 členů. Cvičení probíhalo vsokolovně a ve škole, protože Tatran pro nedostatek kapacity neposkytl ke cvičení volné hodiny. Po sedmi letech restitučních jednání bylo pro Sokol zřízeno věcné právo bezplatného užívání knemovitostem a pozemkům, potvrzené po smíru a dovolání vroce 2003. Vnásledujících letech již Sokol využíval tělocvičnu vobjektu Tatranu. Sokol Střešovice je pouze vlastníkem přilehlého hřiště sumělou trávou, které Sokol zrekonstruoval s pomocí grantu magistrátu, příspěvku městské části Praha 6 a ČOS. Vybudováno bylo také hřiště na odbíjenou a malou kopanou. Počet členů Sokola se vprůběhu let měnil od 170 do 120 podle přibývajících možností jiných sportů a činností pro děti.