Na radnici je možné vyřídit elektronický podpis

V rámci elektronizace vybraných agend veřejné správy mají lidé od června možnost vyřídit si ve dvoraně úřadu městské části elektronický podpis. Certifikáty k jeho vytvoření jsou významné zejména pro elektronickou komunikaci v oblasti státní správy a samosprávy, dále také pro datové schránky apod.

Registrační místo vytvořil úřad Prahy 6 ve spolupráci s akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb – společností První certifikační autorita a je určeno pro vydávání všech typů certifikátů.

Registrační místo bude sloužit k ověření údajů žadatele a k bezprostřednímu vydání certifikátů, které zde žadatel získá. Na úřadě budou vytvořena nejprve dvě pracoviště a výhledově se počítá i se třetím. Před návštěvou úřadu je potřeba seznámit se s postupy a podmínkami, jejichž splnění je nutné pro získání certifikátů. Veškeré potřebné informace lze získat na webu společnosti První certifikační autorita www.ica.cz a vyplnit elektronickou část o vydání certifikátu. Poté žadatel přijde s žádostí do informační kanceláře vpřízemí budovy radnice, kde ji úředníci zpracují. Platbu za obdržený certifikát provede žadatel na základě obdržené faktury přímo na účet společnosti. Certifikát začne být platný vokamžiku vydání.

„Věříme, že nová služba usnadní občanům nejen postup získání požadovaných certifikátů, ale následně usnadní i elektronickou komunikaci se státní správou a samosprávou, a tím i pracovní čas,“ domnívá se tiskový mluvčí radnice Martin Šalek.