Nový areál na Ladronce: více možností

náhled souboruNejen bruslaři, cyklisté a rekreační sportovci, ale i běžní návštěvníci parku na Ladronce mají důvod k radosti. Na začátku července se veřejnosti otevřela další část volnočasového areálu. Bruslařskému oválu přibylo jeden a půl kilometru dráhy, na pláni byly vysazeny stromy, rozšířila se síť cest, přibyla hřiště na plážové sporty.

„Areál na Landronce patří mezi nejvyhledávanější a nejoblíbenější místa vPraze, zejména mezi bruslaři. Jeho rozšíření jsme plánovali několik let. Záhy po jeho otevření se totiž ukázalo, že jeho kapacita nestačí,“ podotkl starosta Tomáš Chalupa.

Bruslaři mají nyní kdispozici dráhu, která navazuje na stávající ovál a pokračuje až ke křižovatce na Vypichu. Odtud se mohou rozhodnout, zda se vydají zpět nebo budou pokračovat dál, podchodem zahloubeným pod Kukulovou ulicí. „Podchod a podjezd spojuje Ladronku smenším oválem při komerčním centru Vypich a zároveň umožňuje bezkolizní překonání frekventované ulice,“ říká místostarosta Jan Záruba. Dodává, že právě menší 300 m dlouhý okruh by měl případně sloužit pro sportovní jízdu a zbytek areálu rekreačním bruslařům. Vtéto souvislosti upozorňuje, že v nové části areálu platí stejná pravidla, jako vté dosavadní. „Děti do 15 let by měly bruslit jen shelmou na hlavě. Zakázána je také jízda vzávěsu, tedy způsob, jakým trénují na Ladronce závodníci,“ vysvětluje.

Vybudováním nových in-line drah vznikly tři okruhy. Bruslaři se na jednotlivých oválech budou orientovat pomocí barevných značek. Dráha původního oválu je dlouhá 3400. Nový okruh má délku 4229,5 metru. „Není to náhoda. Je to přesně desetina vzdálenosti maratonského běhu,“ říká místostarosta Jan Záruba. Radnice uvažuje, že by se na podzim mohl na Ladronce konat maratónský běh kvýročí 2500 let od prvního maratonu. Podle legendy tehdy voják Feidippides běžel zvěstovat vítězství zMarathonu do Athén. Nejdelší turistický okruh, který obsáhne celý areál, má délku 5174 metrů. Projekt myslel i na méně zdatné bruslaře. Podjezd pod Kukulovou ulicí se pozvolna svažuje, pro horší bruslaře jsou kdispozici ještě sjízdné schody, které rychlost nájezdu do podchodu zmenší.

Souběžně snovými bruslařskými drahami došlo kvýstavbě mlatových cest, které lemují nově vysazené stromy. Zejména ty po obvodu pláně mají za úkol časem odstínit pláň od hluku a výfukových plynů zpřilehlých komunikací. Revitalizací prošla i zelená plocha, kde je nově vysazená tráva, návštěvníkům jsou kdispozici lavičky.

Investice do rozšířění oblíbeného areálu včetně výstavby podchodu zabudovaného do terénu dosáhly 69 milionů korun. Podstatnou částku, celkem 46,2 milionu korun se podařilo Praze 6 získat z operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. „Považuji za úspěch, že Ladronka je prvním projektem Prahy 6, který uspěl s žádostí o evropské peníze,“ řekl již na podzim starosta Tomáš Chalupa, když pražští zastupitelé projekt podpořili.

Autorem projektu na rozšíření areálu Ladronky je stejně jako u jeho vzniku a rekonstrukce usedlosti Ateliér Šafr Hájek architekti. „Již I. etapa výstavby volnočasového areálu a rekonstrukce usedlosti do podoby zázemí areálu byla natolik kvalitní, že získala prestižní ceny Stavba roku 2009 a cenu poroty v soutěži Best of reality,“ podo-týká vedoucí odboru územního rozvoje Bohumil Beránek.


Bruslařský areál na Ladronce je o jeden a půl kilometru delší. Přestože na jeho dokončení se ještě pracovalo, mnozí už se nemohli dočkat.


První hřiště na plážový fotbal

Nad rámec projektu podpořeného fondy Evropské unie se rozhodla městská část přinést do areálu další vylepšení. Za necelých šest milionů korun se pustila do terénních úprav na západní straně usedlosti a oprav pískových hřišť pro volejbal. Výsledkem je tak přírodní tribunka, která zformovala a zpevnila svah a přirozeně navazuje na přírodní skalní zlom. Opravená volejbalová hřiště sregulérními parametry doplnilo první hřiště na plážový fotbal na šestce. „Šlo zejména o zvýšení atraktivity celého areálu, chtěli jsme podpořit i jiné sportovní činnosti,“ říká Záruba. O údržbu hřišť se stará nájemce Ladronky, který je také pronajímá veřejnosti. Kdispozici jsou pak sportovcům šatny a sprchy vusedlosti, stejně jako bruslařům. „Zatím je ale žádný bruslař u nás nevyužil,“ říká nájemce Ladronky Tomáš Kodíček. Další zázemí budou mít bruslaři u komerčního centra Vypich, kde budou kdispozici šatnové skříňky, kam si mohou uložit své věci.

Při budování volnočasového areálu městská část nezapomíná na historické souvislosti a současně stím se podílí na obnově historické poutní cesty, která vedla zpražské Lorety do kláštera vHájku a prochází mezi Strahovem a Vypichem. Součástí poutní cesty je nyní vyhlídka na vysunuté plošině s lavičkami. Zvyhlídky je krásný pohled jak na usedlost, tak na protější údolí. „Vyhlídka jde právě ve stopě rekonstruované poutní cesty podél skalního zlomu,“ vysvětluje Beránek.


Podchod pod Kukulovou ulicí propojuje dvě části areálu. Méně zdatní bruslaři mohou využít schody.


Součástí areálu jsou nové kurty na plážové sporty u usedlosti.