Obřadní síň Prahy 6 je v Pélleově vile

náhled souboruOficiální místnost pro uzavírání manželství je od června Pélleova vila. Nahradí obřadní síň ve Skleněném paláci, která ustoupí nově vznikajícímu informačnímu a podnikatelskému centru. Změnu úředně určené místnosti schválili v květnu radní.

O svatby vPelléově vile je už nyní velký zájem, od poloviny června do konce září by se mělo uskutečnit přes sedmdesát obřadů. Snoubenci si mohou vybrat, zda zvolí obřad vinteriéru vily, jehož součástí je výstava obrazů Jiřího Anderleho, nebo vzahradě.

Dny pro uzavírání manželství zůstaly beze změny, snoubenci mohou bez poplatku využít ve stanovených časech každý pracovní čtvrtek a pátek a první sobotu v měsíci. „Pakliže budou snoubenci žádat o uzavření manželství na jiném místě nebo mimo dobu stanovenou radou městské části, zaplatí správní poplatek tisíc korun,“ uvedla radní Ingrid Kejkrtová, do jejíž gesce svatby spadají.

Letos je více svateb

Počet svateb vletošním roce vzrostl. „Od začátku roku 2010 registruje matriční úřad 141 obřadů, což je dvakrát tolik než za stejné období vloňském roce,“ uvedla Králová. Velký zájem o uzavírání manželství vPraze 6 mají cizinci, během června to byla téměř polovina všech obřadů vnové oficiální obřadní místnosti. „Letos je zhruba třetina manželství uzavřena mezi cizinci. Na druhou stranu stále více občanů Prahy 6 jezdí uzavírat manželství za hranice, ať kvůli sňatku scizincem nebo kvůli exotickému prostředí,“ dodává Králová.

Mezi ostatní populární místa, kde si lidé slibují lásku na celý život, patří Písecká brána, obora Hvězda, Jenerálka, Břevnovský klášter nebo Divoká Šárka.

Opuštěnou obřadní síň ve Skleňáku městská část ještě využívá pro oslavu zlatých svateb a jubileí. „Je to zejména z důvodů dopravní dostupnosti,“ informovala Kejkrtová. V přízemí Skleněného paláce se obřady konaly několik let, poté se na rok provizorně přesunuly do Pélleovy vily, když se funkcionalistický dům rekonstruoval. Obřadní síň se obnovila před třemi lety. Nyní dostala znovu přednost historická vila.

Před dvěma lety obnovený obřad vítání dětí se koná stále v Písecké bráně, protože celá choreografie obřadu je komponována do historických kamenných prostor.