Park u Pernikářky má netradiční atrakce a fontánku

náhled souboruNový zrekonstruovaný park otevřela městská část vúvodu prázdnin na Hanspaulce. Revitalizací prošla nejen zelená plocha a torzo dětského hřiště, ale i historické obvodové zdi. Park má nyní oddělenou klidovou zónu v podobě anglického parku a dětské hřiště s atypickými herními prvky. Ne všichni snovou podobou parkou souhlasí.

„Rekonstrukce respektuje historický charakter lokality, přičemž plně využila celé území parku pro pobyt veřejnosti i dětí,“ domnívá se místostarosta Jan Záruba, který má na starosti oblast životního prostředí. Živelné pěšiny vdolní polovině původně historické zahrady, přiléhající kusedlosti Pernikářka, nahradila nová síť parkových chodníčků, které obepínají skupinu jírovců. Těm vévodí nová dominanta parčíku, keramická fontánka spítky pro osvěžení vparných dnech. „Do této části parku mohou lidé vstupovat i se psy. U vchodu je umístěn stojan s papírovými sáčky a kontejnerem na psí exkrementy,“ říká Záruba. Léta zanedbaný park, který Praha 6 získala do svého vlastnictví od Akademie věd předloni, dříve sloužil právě pejskařům kvenčení.

Revitalizaci parku provázelo prořezání náletových dřevin tak, aby vynikly nejstarší 150 let staré stromy. Z náletových dřevin se zachovaly jen ty, které doplnily strukturu vzrostlých stromu v anglický park. Vparku přibyly nové lavičky, u obou vstupů jsou stojany na kola.

Návrh oplocení parku vycházel z původní historické situace a požadavku Národního památkového ústavu. V plném rozsahu tak byla obnovena ohradní kamenná zeď včetně původního místa brány v ose historické lipové aleje. Navíc vznikl nový vstup u dětského hřiště.

To se nachází vhorní části terasovitého parku a od spodní zahrady je odděleno plůtkem. „Pro dětské hřiště jsme vybrali prvky svyšší designérskou kvalitou, které kontrastují shistorickým prostředím přírodní zahrady,“ vysvětluje místostarosta Záruba. Děti se tak mohou vyřádit na nerezovém kopci, „špagetách“ – to jsou atypické prolézačky, nebo vahadlové houpačce. Na kamenné desce sdůlkem si mohou zahrát klasické kuličky. Nechybí klouzačka ani kolotoč. Někteří místní obyvatelé upozorňují na to, že tyto atrakce děti nebudou využívat, že jsou nepraktické. „Děti jsou hravé a mají spoustu fantazie, věřím, že si je oblíbí a že využívané budou. Určitě to budeme sledovat,“ slibuje Záruba a dodává, že překvapivě jsou právě tyto prvky na jiných hřištích dětmi vyhledávány.

Součástí rekonstrukce parku byla oprava přilehlé komunikace a veřejného osvětlení vulici Pražákovská. Radnice za celkovou rekonstrukci zaplatila necelých 9 milionů korun.

„Celé území dostalo důstojný charakter, jaký si tato část Hanspaulky zaslouží,“ domnívá se místostarosta. Rozhodně také popírá obavy, které šíří mezi obyvateli Hanspaulky místní občanské sdružení Pro Hanspaulku, a sice že by park mohl vbudoucnu padnout za oběť záměrům developerské firmy, která koupila sousední pozemek od Akademie věd. „Úpravu parku jsme se sdružením předem projednávali a garantovali, že i v budoucnu parkem zůstane,“ řekl Záruba. Rekonstrukci parku kritizují zastupitelé Strany zelených, zastupitel Martin Skalský ji na webu Strany zelených označil přímo za devastaci. Podle něj je „les“ protkán nesmyslně hustou sítí mlátových cest s vysokým obrubníkem, které jsou pro pobyt a hraní vparku nebezpečné. Občanské sdružení i zelení tvrdí na to, že se „prostřednictvím nově vybudovaných parkových cest snížila rozloha parku z 5600 m2 pod 5000 m2. To při současné praxi zakreslování území do územního plánu znamená, že plocha již nemusí být v novém územním plánu označena zeleně jako parková a umožňuje se tím do budoucna její využití jako stavebního pozemku“. „To je naprostý nesmysl. Koncept nového územního plánu zachovává tento prostor jako zeleň parkovou a samozřejmě neumožňuje jiné využití," odmítá podezření Jan Záruba. „To, že vparku uděláme cestu, neznamená, že se zmenší rozloha parku,“ podotýká stím, že radnice obavy sdružení nechápe.