Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Prezident Klaus vetoval zákon o loteriích a vzal obcím právo regulovat hazard. Budete se i tak snažit dosáhnout toho, aby šlo omezit hazardní hry na území městské části? Léto je mimo jiné obdobím, kdy dochází častěji kúrazům a zraněním… Přináší vzdělávání vprvní pomoci nějaké výsledky?

Prezident Klaus vetoval zákon o loteriích a vzal obcím právo regulovat hazard. Budete se i tak snažit dosáhnout toho, aby šlo omezit hazardní hry na území městské části?

Rozhodně. Veto prezidenta mělo celou řadu argumentů, skterými nelze nesouhlasit. Přesto konečný cíl je pořád stejný. Měly by to být obce, nikoliv stát, které mají mít možnost omezovat a regulovat hazard na svém území. Nová sněmovna musí připravit a schválit zcela nový loterijní zákon, který nebude jen novelou a nebude jen zalepovat některé díry. A to považuji i za svůj úkol. Že je takový zákon velmi potřebný a důležitý, dnes nikdo nepochybujeme. Negativní dopady hazardního hraní pociťují vedle rodin hráčů kvůli zvýšené kriminalitě především obce, které mají ze zákona zajišťovat veřejný pořádek.

Léto je mimo jiné obdobím, kdy dochází častěji kúrazům a zraněním…

Letní měsíce přináší vždy vyšší riziko úrazovosti. Děti tráví více volného času doma, v přírodě či v ulicích měst bez dohledu dospělých, věnují se celé řadě sportů, více cestují dopravními prostředky apod. Riziko zranění jsme se pomocí různých bezpečnostních kampaní snažili snížit na minimum poučením dětí o možných rizicích a jejich prevencí. I tak se však úrazy nevyhýbají dospělým ani dětem. A protože platí, že vždy je lepší dát nějakou pomoc nežli žádnou, podpořili jsme téměř padesátitisícovým grantem školení lektorů, kteří následně na našich základních školách své znalosti vposkytování první pomoci předávali dětem. Důraz klademe na správnost výuky, proto jsou naši lektoři proškoleni Vzdělávacím centrem pražské záchranky.

Přináší vzdělávání vprvní pomoci nějaké výsledky?

Projekt o první pomoci, na kterém spolupracujeme smediky, je relativně mladý. Ale jako důkaz, že i děti školního věku mohou velmi odborně podat potřebnou první pomoc, svědčí i letošní oceňování nejlepších žákům ze základních škol v Praze 6. Mezi oceněnými byla i mladá slečna, která se ocitla vsituaci, při které by si mnozí nevěděli rady. Byla svědkem kolapsu seniorky na ulici a její reakce a první pomoc byla i podle svědectví přivolaných záchranářů velmi profesionální.