Soutěž má dát novou tvář Ruzyni

náhled souboruPrůmyslová oblast v Ruzyni, která slouží jako sklady a část využívá ministerstvo obrany, by se výhledově měla stát obytnou čtvrtí. Městská část Praha 6 vyhlásila veřejnou urbanistickou ideovou soutěž, ze které vzejdou první návrhy řešení a nápady na transformaci industriálního území na novou obytnou čtvrť Prahy 6.

„Prioritou je získat názor na zástavbu plnohodnotné obytné čtvrti se základní vybaveností, fungující veřejnou dopravou a návrhem páteřní infrastruktury,“ uvedl kzadání starosta Tomáš Chalupa. Vítězný návrh radnice ocení 300 tisíci korunami.

Soutěž se týká 68 hektarového území vymezeného ulicemi Drnovskou, Vlastina a U Silnice, Libockou a železniční tratí. „Stávající funkční využití území je vzhledem k jeho exkluzivnímu umístění v rámci Prahy naprosto nevhodné. Nacházejí se zde plochy skladovacích areálů, betonárka a částečně využívaný areál ministerstva obrany. Přitom je to jen pár kroků do obory Hvězda nebo do Divoké Šárky,“ dodal ksoučasnému stavu vedoucí odboru územního rozvoje Bohumil Beránek. Výhledově se tato lokalita dopravně zpřístupní prodloužením metra „A“, zastávkou modernizované železniční trati a vbudoucnosti se také předpokládá prodloužení tramvajové trati z Evropské až k zastávce vlaku. „Řešení dopravního napojení celé lokality na stávající strukturu města považujeme za prioritní,“ vysvětluje Beránek.

Návrh transformace území by měl sloužit jako podklad do vznikajícího územního plánu Prahy. Praha 6 tak získá názor na možnou regulaci území, podklad pro možné kapacity zástavby a pro dimenzi potřebných sítí. „Vybrané návrhy řešení budou podkladem pro jednání s vlastníky jednotlivých areálů, pro majetkoprávní řešení území a další přípravné práce vedoucí ktransformaci,“ uvádí Beránek, který je jedním ze členů poroty. Návrhy budou dále hodnotit nezávislí odborníci, dalšími členy poroty jsou starosta Tomáš Chalupa a ředitel Útvaru rozvoje hl.m. Prahy Bořek Votava.

Městská část požaduje, aby návrhy respektovaly charakter návazných území řešené lokality, respektovat by se měl též záměr vojáků na využití areálu ministerstva obrany. „Jde o to, jak areál začlenit do vznikajícího městského prostoru. Některé objekty se mají zpřístupnit veřejnosti, například bývalý areál Tiskáren Naše vojsko,“ vysvětluje Beránek. Ministerstvo například požaduje do areálu umístit lehkoatletický ovál, multifunkční hřiště a tenisové kurty. U nich se ale nepočítá se zpřístupněním veřejnosti, neboť budou vytížené tréninky vojáků z povolání. „Nedodržení předloženého záměru ministerstva ale není důvodem k vyloučení ze soutěže,“ podotýká Beránek.

Soutěžní podmínky a podklady lze vyžádat do 23. 7. 2010 na odboru územního rozvoje Prahy 6, Československé armády 23, Praha 6, u sekretáře soutěže Petry Veselé, míst. č. 317, tel. 220 189 976, 220 189 976, pvesela@praha6.cz. Soutěžní návrhy se odevzdávají do 23. srpna.


Místo skladových areálů by mohla vzniknout nová obytná čtvrť Prahy 6.