Bílá hora znovu pod palbou

Stavovská vojska se opět vrátí na břevnovskou pláň. Skupina historického šermu Rytíři Koruny České ve spolupráci s městskou částí připravila rekonstrukci historické bitvy na Bílé hoře.

O víkendu 18. a 19. září budou mít diváci u obory Hvězda možnost shlédnout již 6. ročník akce, která je u nás jednou z největších svého druhu. Program začíná od 12 hodin, rekonstrukce bitvy od 15 hodin.

Bitvy se bude účastnit rekordních 1000 bojovníků, desítky koní a děl, skupin historického šermu z pěti zemí. Prohlídkou stájí a vojenského ležení si diváci mohou vytvořit obraz o tehdejším životě vojska. Budou si moci vyzkoušet brnění a výstroj a připraveny jsou některé vojenské disciplíny.


Projekt Bílá hora 1620

8. listopadu roku 1620 došlo na Bílé hoře k bitvě mezi českými stavovskými vojsky na jedné straně a vojsky Katolické ligy spolu s císařskými vojsky na straně druhé. Bitva na Bílé hoře byla sice krátká, stala se však zlomem pro České země. V konečném důsledku vedla bitva k naplno rozpoutané třicetileté válce.

Projekt Bílá hora 1620, který se snaží tento historický milník připomenout a věrně rekonstruovat, vznikl jako nezisková aktivita lidí se zájmem o historii a vojenství. Jeho iniciátorem je skupina historického šermu Rytíři Koruny České a občanské sdružení Bílá Hora 1620, ke spolupráci přizvaly téměř třicet skupin z ČR i zahraničí. „Naším cílem je posílení tradic a zájmu veřejnosti o historii. Rekonstrukce bitvy v žádném případě nesouvisí s oslavou války, naopak se snažíme o připomínku základních hodnot života,“ říká k projektu jeden z organizátorů Martin Cholínský. Projekt podpořila i tento rok městská část Prahy 6.