Bílkova vila se otevírá po rekonstrukci

náhled souboru100 let po svém vzniku a nyní po rekonstrukci se veřejnosti opět otevře Bílkova vila na Hradčanech. Návštěvníci se do ní znovu po dvou letech podívají 24. září. V rámci expozice budou zpřístupněny významné archiválie týkající se umělcova života.

Vila patří od roku 1962 Praze, od roku 1963 ji spravuje Galerie hlavního města Prahy. Vila s ateliérem byla postavena podle návrhu sochaře a architekta Františka Bílka (1872 až 1941), jednoho z nejvýraznějších představitelů expresivního pojetí secesního symbolismu. Budova se nachází v Mickiewiczově ulici. Vila z roku 1911, jedna z nejpůvodnějších architektur českého symbolismu, se dochovala v podstatě v původním stavu. Je příkladem komplexního uměleckého díla, které navzájem propojuje prvky architektonické, sochařské a uměleckořemeslné.

Před lety byla obnovena měděná střešní krytina a doplněno zateplení. Rekonstrukcí prošlo podkroví, zmodernizována byla kotelna. V posledních dvou letech se pracovalo na opravách rozvodů elektřiny, vzduchotechniky a klimatizace. Rekonstrukce se dočkala i chátrající zahrada.

Novou expozici vily vytvořil historik umění Petr Wittlich, kurátorkou projektu je Sandra Baborovská. Ve vile otevře galerie rovněž Bílkovo centrum, ve kterém budou badatelům zpřístupněny významné archiválie týkající se umělcova života.