Dvě století české kultury s Máchou

náhled souboruPamátník národního písemnictví připravil v letohrádku Hvězda výstavu věnovanou zakladateli české moderní poezie Karlu Hynku Máchovi (16. 11. 1810 - 6. 11. 1836) u příležitosti dvoustého výročí jeho narození.

Záměrem výstavy je konfrontace tradičního, kanonického obrazu Karla Hynka Máchy a jeho díla s novými poznatky a přístupy. Oproti důrazu na osobu a její život, jako na zdroje díla, bude zvýrazněn akcent na široký nadnárodní a intermediální kontext Máchovy tvorby. Expozice představuje Máchovu výjimečnou osobnost, jeho dílo i „další život“ jeho díla a mýtu nejen kopiemi originálních archivních materiálů, knižními vydáními a fotografiemi ze sbírky PNP, ale i z Knihovny Národního muzea a originálními výtvarnými díly z 19. a 20. století zapůjčenými Národní galerií, Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích a Západočeskou galerií v Plzni.

Výstava je rozdělena do pěti částí: Máchův život, Máchovo dílo, Výtvarný romantismus v českém kontextu Máchovy doby, Máchovské inspirace v umění a Máchův mýtus a kult.

Výstavní prostor je ozvučen ukázkami recitací Máchova Máje v podání předních českých herců a hudebními skladbami inspirovanými Máchovými verši získanými z archivu Českého rozhlasu. V části věnované Máchovu kultu se promítá dokument z Máchova druhého pohřbu na pražském Vyšehradě v roce 1939 a zfilmovaná Máchova novela Cikáni z roku 1921 z fondů Národního filmového archivu.


Předpokládaný autoportrét K. H. Máchy. Portrét je uložen v Památníku národního písemnictví.

Výstava trvá do 31. 10.
denně mimo pondělí 10-18h, vstupné: 60/30Kč